Enhus-ungene som ble bergtatt:

På gården Enhus på Kråkerøy var det en mann som hadde to unger, en gutt og en jente. En dag var de gått av sted til skogen for å plukke bær. Etter som det led ut over kvelden og det ble mørkt og vondt å gå i skogen, kom de rent bort fra veien og tullet seg til slutt helt ut mot Trolldalen. Der råkte de ut for bergmannen i Trolldalhølet, og det bar ikke bedre til enn at de ble tatt inn i berget til ham.

Ettersom dagene gikk og ungene ikke kom tilbake, enda de lette etter dem både i havn og utmark mest hele øya over, lot Enhusbonden, som var meget rik, love ut mange pund smør til den presten som ville be i kirken for ungene hans. Da det så ble bedt i Tune kirke, kom de også til slutt tilbake til farsgården. Snakke kunne de ikke noe videre med, men de fikk da fortalt at de hadde levd i Trolldalhølet hos bergmannen i lang tid..

Trolldraget:

Troll og underjordiske gikk bestandig en bestemt vei og til visse tider, og gammelt folk visste å fortelle, at dalsøkket som går fra Holtevarden over Holme og Moa forbi tolvskillinghullet og ut mot Elve ved Futerød, var et sånt gammelt trolldrag. Der måtte en alltid vokte seg for å gå i de dagene da trollene og de underjordiske dro forbi. Ellers kunne en lett komme til å bli ulykkelig hele resten av livet.