3 Sider med videoer fra Kråkerøy:

Her er film av mange veier på øya, samt noen smalfilm-opptak. Video opptakene er fra 1970 – 2017.

Gå til Videoside II                            Gå til Videoside III

Gatefilmer fra Kråkerøy:

Alshusveien på folkemunne, men den har i dag 3 navn fra bysiden og til den igjen går inn på Kråkerøyveien lenger syd. – Barkedalen frem til krysset ved Kalleraveien. – Holme frem til avkjøringen til Wennersberg. – Femdal frem til Kråkerøyveien igjen.

En kort videosnutt rundt flotte Kråkerøy kirke.

Kråkerøy ungdomsskole ble innviet høsten 1964. Allerede i 1959 vedtok forutseende politikere i gamle Kråkerøy kommune å innføre «9-årig obligatorisk enhetsskole». Kråkerøy var den første kommunen i distriktet som startet med elever på ungdomstrinnet, høsten 1964.

Glufsa, en tur nesten frem dit. Fra snuplassen på toppen og så langt Langøyveien går.

Idylliske Strålsundveien – en av øyas gamle hovedveier. Den slynger seg langs fjellet utover for å spare dyrkbar mark, som var livsnødvendig den gangen. Veien har grense til gårdene Holte, Allerød, Strålsund og Enga. Den har også en liten grense mot Femdal på søndre del av veien.

En kort tur forbi båthavna ved Gyteskjær. Langøen Båtforening ble stiftet 07.03 1970. Stiftelsesmøtet ble avholdt på Langøya Bedehus og den første foreningsbrygga ble ferdigstilt 1975/76. Foreningen har pr. i dag 250 båtplasser og 493 medlemmer.

Et nytt byggefelt for de som ikke har vært på Kråkerøy på en stund. Fra det forholdsvis nye boligfeltet i Lundeåsen. Veiene her heter Floveien, Fjæreveien, Strandbuen og Muslingsveien. Siste del av klippet er gamle, erverdige Ødegårdsveien.

En svipptur til Kallera og Alshus. Østerelva utenfor Kalleraodden var beryktet for sin sterke strøm i det som kalles Røsvikrenna.

En annen fin turvei på øya er Sandvikaveien gjennom Enhus gård. Vi sa «Sandbukta» i hvert fall på 70-tallet og kaller bukta fortsatt det. Tidligere het bukta vauerkilen. På vei mot stranda, på høyre side, ligger en gammel husmannsplass med mye historie, men mer om det et annet sted på Kråkerøy.net

Langøyveien – fra krysset ved Glomboveien og frem til snuplass ved nedkjøring mot Glufsa. Mye skjer også her. God tur.

Enhuskilveien filmet 2/8-16. Fra Enhusveien og fram til campingen. Trivelig plass på Kråkerøy.

Rødsveien og Enhusveien. Fra gamle Oddvars servicesenter til parkeringen ved Kråkerøy kirkegård.

En flott turvei dukker opp når man tar av første vei til venstre nede i Trolldalbakken. Vi drar til Tømmerhella.

Vi kommer vel ikke utenom en tur gjennom Trolldalen og ut til Tangen.

Vakre Bjørnevågveien. Fra avkjøring Kråkerøyveien og frem til parkering for hyttefolket. Sesongen går mot slutten, men denne veien tåler en spasertur året rundt.

Kråkerøyveien fra kirke til kirke. Fredrikstad domkirke oppført i 1880 og frem til Kråkerøy kirke som er oppført i 1911. Begge er av typen langkirke.

Gå til Videoside II                       Gå til Videoside III