Infoside:

Dette nettstedet er opprettet av Roger Kjellvik 10/11-2016. Velkommen 🙂 (Stoffet har vært jobbet med siden 2014.) I dag finnes mye informasjon om Kråkerøy’s historie i bøker som det ikke lenger er mulig å kjøpe. Jeg prøver derfor å gjenfortelle noe av det på dette nettstedet, slik at også de som leser mest «på nett» kan forstå litt av Kråkerøy’s fantastiske historie. Nettstedet driftes på hobbybasis og for egen regning angående noen tusen timers arbeid, domene og serverleie. For å komme i kontakt med meg kan mitt navn søkes opp på https://www.facebook.com/  Send gjerne en PM der eller til epost: rkjellv (krøllalfa) online.no

Om du er rettighetshaver og finner innhold på dette nettstedet som ikke kan/skal publiseres, så send meg en melding på Facebook eller epost, så fjernes dette umiddelbart. Forfattere av bøker som er brukt som kilder, og bilder anvendt er den enkeltes eiendom og kan ikke kopieres uten avtale med eier/forlag. Undertegnede er eier av domenet www.kråkerøy.net og alle elementer på dette nettstedet er underlagt lov om opphavsrett om ikke annet er notert.

En spesiell takk til personer som har kommet med innspill til dette nettstedet eller delt av sin kunnskap og kildemateriale:

Egil Haraldsen
Roy Frantzen
Nils Erik Østerud
Jan Erik Andersen
Åse Marie Nilsen
Odd Hansen
Finn Gjerløw Engebretsen
Edward Andreassen
Petter Ringen Johannessen
Torbjørn Ødegaard

Inger Torill Solberg
Jon Ivar Torgersen Berg
Widar Thorbjørnsen
Rune Skarsvåg
Trine Mosgaard
Lars Even Røed
Lars-Henrik Christensen
Svein G. Skahjem
Marit Bremtun
Nils E. Øy

Tormod Beck
Laila Jensen
Leif Per Kjellvik
Trond Kjellvik
Kråkerøy historielag
Onsøy historielag
Anne Marie Liljebjelke
Tor Arne Engdal
Jørn Bremtun

Kråkerøys første buss. Anders Huken står foran. Foto hos Rune Skarsvåg.