Velkommen til Kråkerøy.net 

Kråkerøy’s historie har det best når den deles og fortelles. Målet med «Om Kråkerøy» er å bringe videre litt av øyas gamle og nyere historie til våre barn, barnebarn, de som er godt voksne og selvsagt til alle som er glad i Kråkerøy. Om Kråkerøys historie er det forsvinnende lite som er fortalt på nett, så jeg forsøker her. Nettstedet er ment å være lettlest for alle aldersgrupper, så innholdet forsøkes presentert med litt stor skriftstørrelse og lettmanøvrerte menyer. Lærere og skoleelever i nedre Glomma-regionen benytter også Kråkerøy.net som kilde i sine oppgaver. Flott!

En ny bok med Kråkerøyhistorie er utgitt!
Jeg som drifter denne hjemmesiden har utgitt en bok som i hovedsak tar for seg «vanlige» hus og folk på Lunde, Lundeskogen, Trolldalen og Tangen, mellom 1850 og 1950. – Hvem var de som bygde? – Hva drev de med – og finnes det noen gode historier herfra? Boka er på 240 sider og har både stedsfakta og gode historier – men også tragedier, fra søndre Kråkerøy. Altså en beskrivelse av et helt lite samfunn, i «gamle dager». Søk meg (Roger Kjellvik) opp på Facebook og send en melding om du ønsker bok. Den koster kr. 300,-.

Noen tørre fakta:
Kråkerøy er en øy i Fredrikstad kommune. Kråkerøy med Kjøkøy og tilhørende holmer ble egen kommune i 1908. Kommunesenteret var på Bjølstad, hvor kommunen hadde eget rådhus. Dette varte til 1. januar 1994. Da ble Kråkerøy kommune slått sammen med Borge, Fredrikstad, Rolvsøy og Onsøy til den nye Fredrikstad kommune. Innbyggertallet i Kråkerøy med Kjøkøy var i 2017: 9539 personer. Kråkerøys areal er 25 km2 (med holmer), Kjøkøyas areal er 1,52 km2 og Isegran er ca 80 mål. Dette nettstedet omhandler Kråkerøy, Kjøkøy, Isegran og nærmeste omgivelser.