Om de som fortalte – tegnet – utøvet og bevarte Kråkerøyhistorien:

Kråkerøy er heldig som har hatt – og fremdeles har – ildsjeler med stor lokalhistorisk interesse opp gjennom tidene. Disse «nysgjerrigperer og petriner» har sørget for at vi som kommer etter kan få kunnskap om hvordan Kråkerøy og Kråkerøyfolk var- og levde «den gang da». Takk til historikere, de gamle fortellere, tegnere, malere, de som tok på seg verv til kommunens beste, journalister og fotografer som gjør at vi kan reise bakover i tid!

Andreassen, Erling
Bruu, Ivar
Gerold, Gustav Adolf
Jensen, Alfred Hedvin
Johansen, Erling
Johnsen, Gudrun og Hjalmar
Kråkerøys ordførere
Olsen, Kristian
Plünneke, Heinrich Conrad Carl
Skahjem, Svein Gerhard
Thoresen, Harald