Fredriksstad Skytterlags på Vennersberg i 1879:

Fredriksstad Skytterlag ble stiftet så tidlig som i 1860, da under navnet «Skydeforeningen i Fredriksstad». I 1879 hadde laget en minneverdig tur til Vennersberg på Kråkerøy, og denne omtales her. Fredriksstad Skytterlag avholdt i søndags sin første premieskyting i år, og hadde i den forbindelse innbudt sine medlemmer til å delta i en større utflukt til Kragerøen. Søndag middag kl. 1 samledes derfor på fergesteds-bryggen et stort antall av skytterlagets aktive og passive medlemmer – hvor i blant også deres tilfeldige referent – med sine damer.

Wennersberg 2019. Foto: Roger Kjellvik.

Etter at man hadde innskipet seg i en for anledningen utsmykket «huspram» gled denne, buksert av dampbåten «Kvik» ut over elven med musikk, som det heter, – da Kragerøens Brugs Musikkorps, som velvillig hadde tilbudt sin assistanse, nemlig hadde plassert seg om bord i «Kvik». Og deltagernes sinn oppfyltes av de lykkeligste forhåpninger.

Nå, om seillasen er intet videre å berette, enn at den avløp uten ringeste uhell, og etter en times tid nådde vi bestemmelsesstedet, gården Vennersberg, hvor skytterlaget av hr. Grosserer Bjørneby, velvillig var tilstått rett til å slå seg ned.

Og det gjorde man da også rundt omkring i det frie grønne, mens de fungerende vertinner i største hast fikk kaffebordet i stand. Men nå må jeg dessverre tilstå, at de aktive skyttere ikke viste seg som de elskverdige herrer; – stolende på damenes tilgivelse utbad de seg nemlig rett til og først få nyte kaffetåren, da tiden for skytingen var knapp, og – ja…

Skytterlagets base i 1890.

Resultatet ble at skytterne fikk sin kaffe mens damene måtte se til, og så lød signalet til skytingens begynnelse, og skytterne måtte avmarsjere, overlatende til de passive herrer å sørge for damene så godt som mulig. Hvorvidt damene tok sin monn igjen, da kaffen siden ble servert, og hvorvidt de passive herrer kunne fylle det savn som skytternes fravær visselig frembrakte – derom er det meg umulig å gi noen som helst opplysning, ettersom jeg selv sto i de aktive skytteres rekker.

Jeg har dog grunn til å tro, at damene med utålmodighet ventet på skytternes tilbakekomst, da disse jo, naturligvis, måtte være dagens løver, – dette være sagt uten minste fornærmelse mot ikke-skytterne! Skytingen foregikk imidlertid uten opphør til henimot kl. 7. Uheldigvis for oss skytterne blåse det en sterk sidevind, som gjorde at skytingens resultat ble mindre godt enn ventet.

Uten å oppholde meg videre ved skytingen skal jeg henvise til nedenstående premieliste, og for å være kort vil jeg ikke innlate meg på de forskjellige enkeltheter, men kun fortelle at skytterne atter samledes med det øvrige selskap, og etter å ha nytt et godt aftensmåltid utdeltes premiene av formannen, hr. Havnefogd Mørch, mens damene hedret premievinnerne med laurbær – nei løvkranser var det nok.

Resultatlisten for skytterkonkurransen på Vennersberg i 1879 ser slik ut.

Og så kom punchen og vinen frem – og så spilte musikken opp til dans, så svingte man seg lystig rundt på den grønne bakke, og mellom dansene utbraktes skåler og holdtes taler, stemningen var livlig og – før man viste det var oppbruddstimen kommet. Nå ja – ombord måtte vi, det var ingen råd for det, og med dampbåtene «Turist» og «Kvik» foran, seilet husprammen oppover igjen, mens de ombordværende passasjerer tok seg den siste Francaise på husprammens rommelige dekk.

Sjelden har visstnok skytterlagets medlemmer gått fra hverandre etter en festlig sammenkomst så tilfredse og alminnelig fornøyde, som denne gang, og de skylder skytterlagets bestyrelse og de damer som hadde med ordningen av turen å gjøre, stor takk, for den dyktighet som de hadde utført sitt verv. Og stor takk til beboerne av Vennersberg for den vennlighet laget ble mottatt med, samt likeledes eierne av «Kvik» og «Turist» som gratis hadde stillet nevnte båter til rådighet.

Kilder:
– Fredriksstad Tilskuer 17. juni 1879.
– Bilde av lagets base i 1890 – Digitalt museum.