Eksplosjonen på «Tiger»:

SA 29/1-1947: – Det intense lyset fra verkstedet på den andre siden av elven flommer over «Tiger» som ligger der herjet og liksom død. Pumpene dunker og dunker. Ennå har man ikke funnet de drivende lik. 5 arbeidere drept ved eksplosjon i Fredrikstad. Trist ulykke ved Glommen Mek verksted i går ombord i tankbåten «Tiger» som ligger til reparasjon. Ved halv elvetiden i går formiddag inntraff en voldsom eksplosjon ombord i tankbåten «Tiger» som ligger ved Glommen Verksted i Fredrikstad for reparasjon. Eksplosjonen var så kraftig at deler av dørken føk omkring. Like etter oppsto det brann i båten. Det arbeidet en rekke av verkstedets folk ombord i båten da eksplosjonen inntraff og ved opptelling viste det seg at minst 5 mann var savnet.

Originalfoto fra ulykkesstedet. «Tiger» ligger her med baugen mot sydvest, så den har gått opp Vesterelva (koøier eller om det er spylegatt var akter på «Tiger» og brygga starter ved utstyrskrana som sees bak brannmannen): Arbeiderbladet 1947 / Scanpix.

Den uhyggelige eksplosjonsulykke ombord på tankbåten «Tiger» som Iigger ved Glommens mekaniske verksted var dagens samtaleemne i Fredrikstad-distriktet i går – og blir det sikkert i lange tider. Døden for de fem som ble drept kom så plutselig og eksplosjonen gjenkalte i erindringen krigens dager. Når døden rammer hardt, uventet og ubarmhjertig, da står menneskenes hjerter stille et øyeblikk i gru over det ufattelige.

Slik var det også med ulykken i går. Sarpsborg Arbeiderblads medarbeider kom til ulykkesstedet nokså lenge etter at ulykken hadde funnet sted, men på kaien og blant de mennesker som sto der og stirret tause på skipet, hersket ennå den samme gru. Fem mennesker lå og drev som lik i det dype vannet i fyrrommet, fem mennesker som for kort tid siden hadde vært levende og virksomme – kanskje tenkte de på middagsstunden eller kvelden, da de kunne gå hjem til sine kjære.

Så kom døden plutselig og uventet og kanskje bør en være takknemlig for at døden kom så hurtig som den gjorde – når den først skulle komme. Ennå sent i går kveld var ikke fyrrommet så tomt for vann at man fant likene. Sarpsborg Arbeiderblads medarbeider kom til ulykkesstedet ut på ettermiddagen. En grå og disig himmel hang som en tett dyne over elven og kaien på begge sider av elven. Lett og våt sne drysset nesten usynlig over elven der små isflak langsomt drev…

Glommens Mek. Verksted ligger som kjent på Kråkerøy-siden med store verkstedbygninger, store og små skip ligger der, men «Tiger» dominerer. Det er en stor tankbåt, 5-6000 tonn, svartmalt på skroget, men med skittengul overbygning. Ikke særlig pen, nærmest en utpreget lastetramper – herjet av mange slags fart på fjerne hav. «Tiger», Bergen, står det i akterspeilet. Nå ligger den til reparasjon ved verkstedet.

Av mannskapet er bare 4 nordmenn, resten er arabere. Ennå så sent jeg kom til kaien siger ennå damp og lett røyk opp fra båten. På kaien jeg står – tvers overfor verkstedet – er det et svært kullager som reiser sin svarte bjergknaus over skurene. Klynger av folk står og stirrer på båten der folk nå – etter at brannen er slokket – holder på med å pumpe båten lens.

Fra avisartikler i 1947.
Øyenvitner forteller.

Det som nedenfor skildres er hva øyenvitner fortalte meg – de på kaien og de på verkstedet og ombord. Jeg treffer en dame som like etter eksplosjonen kom ned på kaien. – Smellet hørte jeg ikke så mye til, forteller hun, men da jeg kom ned på kaien var det som en kjempemessig svart vifte av røyk steg fra skorstenen mot den grå himmelen. Men først kom flammene som slikket langt over skorstenen. Det var stygt å se.

Da eksplosjonen ble kjent.

Eksplosjonen fant sted ved 10.30-tiden, og da den hurtig ble kjent i distriktet, strømmet de pårørende av arbeiderne ned til kaien for å få rede på om noen av deres kjære var drept. Verkstedets telefoner sto ikke et øyeblikk. Men hva skulle verkstedets folk svare? Man visste at det var en mengde arbeidere beskjeftiget ombord på båten, men hvem var drept?

Etter at eksplosjonen hadde funnet sted styrtet arbeidere og mannskap nedover langs leideren til verkstedkaien. Det kunne være mange og det kunne være få som var drept. Ombord arbeidet svært mange. Man valgte det kloke parti å holde opptelling. Arbeidet ble besluttet nedlagt og alle arbeiderne måtte stemple ved kontrollen. På det vis fikk man etter hånden rede på at det var fem mann som var omkommet. Alle andre som var ombord hadde kommet seg i land. En av dem hadde hoppet i elven i forskrekkelsen, men var heldig kommet fra det.

Redningsarbeidet.

Verkstedets eget brannvesen tok først fatt på slokningsarbeidet, men man kunne ikke pøse vann på med en gang på grunn av oljen. Båten var en oljetankbåt, og så vidt man kan forstå har eksplosjonen funnet sted i oljen i en av oljebunkertankene, som ligger like ved siden av fyrrommet. Etter hva en av ingeniørene ved verkstedet fortalte vår medarbeider, blåste veggen i denne oljebunkertank ut ved eksplosjonen. Etter hva vi senere hørte var det atskillig olje i denne bunkertank. Redningsarbeidet ble forsinket ved at man ikke torde pøse vann på ilden, da det her gjaldt olje. Men ved middagstider ble det skåret ut et hull i skipssiden og det ble pøst på vann.

Et forgjeves forsøk.

Ved 12-tiden gjorde en brannmann med røkmaske et forgjeves forsøk på å trenge ned i rommet, men det var så fullt av røyk og damp der at han ikke kunne utrette noe. Det brente i fyrgangene men oljetilførselen ble heldigvis stengt. Røde Kors hjelpekorps ble utkommandert og møtte fram med bårer. I det hele tatt ble det gjort en strålende innsats av verkstedets og byens brannvesen, foruten av Røde Kors. Noen av arbeiderne var lettere såret og ble behandlet.

Mirakuløs redning.

Som nevnt var det mange verkstedarbeidere ombord på båten. Man holdt nemlig på med demontering av maskinen og mange andre ting. Under fyrdørken – altså like der hvor eksplosjonen fant sted – lå det flere mann som arbeidet der. Da eksplosjonen kom, forteller de, «fløy de opp leideren som fanden var i helene på dem», hvilket en ikke kan fortenke dem i. En donkeymann ombord, som hadde kommet der, måtte sprenge lugardøren for å komme ut. En ung mann som satt på maskintoppen ble løftet opp og blåst vekk av trykket ved eksplosjonen. Han kom seg ut og ned på kaien. De fleste lugarer er smadret, så det er en lykke at ingen der ble drept.

«Tiger» ligger høyt i vannet uten last. Stabelavløpning i Glasgow, Scotland: CC BY / Digitalarkivet.
Et besøk om bord.

Det så stygt ut ombord etter eksplosjonen. Maskinen og fyrrommet ligger på akterdekket, og en rekke av lugarene ligger også her. De fleste av disse er svært herjet. Eksplosjonen var så kraftig at alt treverk ble splintret og slynget langt vekk. En av platene på fyrdørken ble revet løs og blåst helt bort til biblioteket på den andre siden av elven. Lugarene frembyr et trøstesløst syn. Enten er de ødelagt av ild eller vann. Merkelig nok var spisesalongen noenlunde uskadt. Det var i hvert fall dekket et bord der inne, da vi tittet inn.

Det skvalpet i vann fra fyrrommet og maskinrommet. Pumpingen av vannet later ikke til å hjelpe noe. Det viste seg forøvrig i løpet av kvelden at båten var lekk under vannstanden. Vannet sèg inn, og selv det at to slepebåter lå og pumpet hjalp lite. Verkstedet måtte derfor sende bud etter bjergningsdamper fra Moss. Denne bjergningsbåten kom til verkstedet i dag morges og tok til å pumpe. Man antar at fyrrommet kan være lens ved middagstider, slik at man kan finne likene av de omkomne.

De som ble drept.

De som ble drept er følgende: Ivar Bjerring, etterlater seg hustru og voksne barn. Arvid Gulliksen, etterlater seg hustru og to barn. Kåre Bothe, etterlater seg hustru. Aksel Svendsen, reiste som sjøman under krigen, har vært i japansk fangenskap, kom hjem og begynte torsdag på verkstedet. Håkon Gundersen, ugift.

I gamle dager hadde vi en stående sats som het arbeidsulykker på verksteder og fabrikker. Det tar til at vi glemmer dem i kraft av de foranstaltninger som er tvunget fram. Det er mulig at vi bør revidere den oppfatning. Ganske visst betyr ikke denne verkstedtragedien så mye for oss i Sarpsborg-distriktet. Og dog gjør den det. Fem familier er blitt uten forsørger. Hvem kan erstatte dem?

I dag kommer to eksperter for å se på ulykken ved Glommens mek. verksted. Hva de kommer til å uttale vet en ikke. Men her bør rederiet eller verkstedet vise at de setter pris på sine arbeidere – og deres familier. Da jeg går bort fra kaia ved 11-tiden, står ennå noen klynger av mennesker igjen på den svarte kullkaia.

Det intense lyset fra verkstedet på den andre siden av elven flommer over «Tiger» som ligger der herjet og liksom død. Pumpene dunker og dunker. Ennå har man ikke funnet de drivende lik.

Glommens mek. i 1951. «Tiger» lå i 1947 ved utstyrskranen litt til venstre for midten av bildet.
Sjøforklaringen om eksplosjonen på «Tiger».

Det bekreftes at eksplosjonen fant sted i bunkerstanken – stor tilslutning ved bisettelsen av de drepte. I går ble det holdt sjøforklaring i Fredrikstad i anledning eksplosjonsulykken ombord på «Tiger» ved Glommens mekaniske verksted. En rekke vitner ble avhørt, bl. a. skipets offiserer og mannskap. Det ble ved vitneforklaringen bekreftet at eksplosjonen fant sted i babord bunkerstank, der det som kjent hadde vært en del olje. Sjøretten kom i går ikke til noe endelig resultat om hva som egentlig var årsaken til eksplosionen, men retten fortsetter med forhandlinger i dag.

Retten blir ledet av byfoged Kreiner Nilsen. Bisettelsen av de drepte fant sted i går ettermiddag fra Glommens mekaniske verksted under stor deltakelse av arbeiderne og funksjonærer ved verkstedet. Alle likene var dagen før ved rettslig likskue blitt identifisert. Ved bisettelsen fra verkstedet ble det holdt en minnehøytidelighet ved sokneprest Haugen, som holdt en gripende tale. Sørgetoget ble ferjet over til Vestsiden og gikk gjennom sentrumsgatene til Vestsidens kirkegård. I sørgetoget deltok det over 600 mennesker og mange kranset fortauene. Glommens mek. verksted har kollektiv ulykkesforsikring, slik at de etterlatte får 2000 kroner hver. Verkstedet kommer til å skyte til et beløp til denne sum.

«Tiger» ved et av de mange tankanlegg som fantes i 1940 - 1970. Sted ukjent: CC BY / Digitalarkivet.
Eierne av «Tiger».

Østlandske Petroleumscompagni A/S (ØPC) var et norsk selskap som importerte og solgte petroleumsprodukter fra 1893 til 1953. Selskapet var deleid av det amerikanske oljeselskapet Standard Oil Company N.J. I 1953 fusjonerte Østlandske Petroleumskompani med Vestlandske Petroleumskompani (VPC) og dannet A/S Norske Esso.

Kilder:
– Sarpsborg Arbeiderblad 29/1 og 31/1-1947.
– Arbeiderbladet 29/1-1947.
– Digitalarkivet.