Minnestøtta på Smertustranden:

Etter 2. verdenskrig ønsket Kråkerøy å få sitt eget minnesmerke. En komité ble nedsatt ved årets utgang i 1945 med ordfører Aksel Haraldsen som formann. Den fant et høvelig sted ved et jorde på Smertu og ønsket å «sette selve minnesmerket f.eks. i form av en slank, høy bauta oppe på en fjellknaus, som ligger som skapt for dette, ute på jordet».

Stedsvalget ser ut til å ha falt i de flestes smak, «en av de fineste plassene i Sør-Norge», uttalte kunstneren Ivar Bruu, som fikk i oppdrag å utforme bautaen. Men realiseringen av planen tok tid. En ny komité ble nedsatt våren 1948, og høsten 1950 godtok herredsstyret et anbud på 18.000 kroner fra Kråkerøy-firmaet Helgesen & Grimseth på minnesmerket. 8. mai 1951 var avdukingsdagen for støtten med navnene på 24 falne fra Kråkerøy.

Det skulle være «et memento over de døde og en høysang til livet», understreket Ivar Bruu. Her var det også relieffer fra de viktigste næringsveiene på Kråkerøy. To tusen mennesker samlet seg på Smertujordet i det herlige mai været under denne høytideligheten på seksårsdagen for frigjøringen. Komitéens formann Harald Fredriksen minnet om at de som hadde mistet sine kjære på havet, ikke hadde noen grav å pynte. Monumentet skulle stå som en påminnelse for Kråkerøys befolkning om hva disse hadde ofret. Både musikkorps og kor, som fremførte en kantate skrevet for dagen, var med å skape høytid over stunden.

Her er heltene som fortjener å presenteres:

KÅRE GUNVALD PEDERSEN, SMERTU. Født i Kråkerøy 06.10. 1917. Fyrbøter ombord i S/S Cubano. Omkom da skipet ble torpedert utenfor Skottland 19.10 1940 på reise fra Liverpool til Montreal.

REIDAR ANKER SANDERSEN. Født i Fredrikstad 21.01.1912. Var på nøytralitetsvakt ombord i panserskipet Eidsvold og omkom 9. april 1940 da skipet ble torpedert og sank i munningen av Ofotfjorden.

GUNNAR MARTINIUS SKONTORP, SMERTU. Født i Onsøy 07.07. 1909. Hvalfanger og sjømann. Seilte i alliert fart med flytende kokeri Terje Viken og døde på sykehus i Birmingham 05.10. 1944. Gravlagt samme sted.

SVERRE EINAR SVENDSEN. Født i Borge 04.04. 1914. Motormann. Omkom 17. mars 1941 da svensk M/S Korshamn ble senket av ubåt på reise Halifax – England. Hans far omkom ved krigsforlis året etter.

JACQUES STABELL WEIL, SMERTU. Født i Kråkerøy 10.11. 1920. Var korporal i den norske hær i Skottland og var med under invasjonen i Nederland og Belgia. Senere sjåførlærer i hæren. Omkom 12. april 1945 ved bilulykke i Richmond, England, umiddelbart før han skulle reise hjem til Norge.

INGAR ARNOLD ZACHARIASSEN, FUGLEVIK. Født i Kråkerøy 21.12. 1914. Gikk i 1940 inn i marinen som fyrbøter ombord i korvetten Montbretia. Omkom da skipet ble senket i konvoitjeneste 18.11. 1942.

ALF HENRY BERG. Født i Oslo 24.10. 1925. Forsøkte å flykte fra Stella Polaris i 1940, men nådde ikke svenskekysten og ble innhentet. Unngikk så vidt å bli skutt. Forsøkte på nytt å rømme til Sverige i 1942 fra S/S Kong Sigurd, men nådde ikke land og druknet. Gravlagt i Kristianstad, Sverige.

ROLF BERG, MØLLERODDEN. Født i Kråkerøy 02.12.1917. Båtsmann ombord i M/T Barbro og omkom ved torpedering i Atlanteren 19.09 1941 på reise fra New York til Manchester.

PEDER JACOB BERTELSEN, ÅSGÅRD. Født i Kråkerøy 11.04. 1911. Var på nøytralitetsvakt som fyrbøter ombord i panserskipet Norge og omkom da skipet ble senket ved Narvik 9. april 1940.

ALF CHRISTIAN CHRISTENSEN. Født 23. juli 1911. 3. maskinist på MT Vivi. Omkom 5. februar 1945 da skipet kom i brann på havnen i New York.

JOHAN FREDRIK CLEMMETSEN, SMERTU.  Født i Glemmen 15.08. 1891. Var under krigen først styrmann på S/S Port Antonio, som ble senket av tysk ubåt utenfor Cuba 19.07. 1942. Ble reddet og gikk ombord i M/S Høegh Silverdown. Omkom da skipet ble senket av japansk hjelpekrysser i det indiske hav 15.06. 1943 på reise Freemantle – Abadan.

JOHAN BIRGER HALVORSEN. Født i Glemmen 17.06 1895. Maskinassistent ombord i S/S Christian Michelsen og omkom da skipet eksploderte og sank i Middelhavet 26.09. 1943.

EINAR OLIVER HANSEN, FUGLEVIK. Født 12.12. 1891 i Kråkerøy. Var sjømann også under 1. verdenskrig og var også den gang utsatt for torpedering. Påmønstret S/S Norlom som styrmann i Liverpool 19.10 1943. Omkom da skipet ble bombet i senk under flyangrep på Bari, Italia, 02.12.1943. Begravet på krigskirkegården i Bari.

OSKAR HELFRED HENRIKSEN, TROLLDALEN. Født 29.03. 1893 i Kråkerøy. Maskinmester. Omkom 26.09 1943 ombord i S/S Christian Michelsen da skipet sank etter eksplosjon i Middelhavet, 80 nautiske mil vest for Bizerta på reise fra New York.

WILHELM JOHANSEN, BJØLSTAD. Født i Glemmen 03.05. 1893. Bosatt i Vennelystveien. Omkom som maskinmester ombord i M/S Britta 06.12. 1939 da skipet ble torpedert i den engelske kanal. Han skulle egentlig hatt ferie i land, men hadde latt seg overtale til likevel å ta også denne ene turen. Hadde gått på vakt i maskinrommet 10 minutter før eksplosjonen inntraff og ble en av i alt 8 som omkom.

NILS KRISTIAN JOHNSEN. Født i Kråkerøy 11.09. 1898. Kaptein på S/S Standard og omkom 14.10. 1944 da skipet ble torpedert i Saltenfjorden på vei fra Sør-Norge til Narvik.

ODD JØRGENSEN. Født i Oslo 19.12 1919. Seilte under krigen i tysk fart til han i 1942 kom i land i Sverige og derfra kom seg over til Eng-land, der han tok hyre med S/S Galathea. Omkom 21.01. 1945 da skipet krigsforliste, trolig etter torpedering, i St. George-kanalen på reise Liverpool – Barry.

RUDOLF EDVIN JØRGENSEN. Født i Kråkerøy 31.12. 1905. Tjenestegjorde som soldat under kampene i april dagene 1940 og falt 18. april under trefningen på Hornsfjellet mellom Brandbu og Søndre Land. Gravlagt ved Sørum kirke.

RAGNAR FREDRIK KRISTIANSEN, BJØLSTAD. Født i Kråkerøy 09.08. 1914. Var på nøytralitetsvakt vinteren 1939-40 ombord i oppsynsskipet Frithjof Nansen. Etter at Nord-Norge var oppgitt, fulgte han med over til England. Ble senere beordret over til Amerika for å være med å hente hjem jageren Bath. Jageren kom i kamp med ubåt i Atlanteren, og han omkom da skipet ble senket 20.08. 1941.

HALFDAN SVERRE LIER, SMERTU. Født 28.08. 1900 i Oslo. Stuert ombord i S/S Manx. Omkom da skipet 9. januar 1940 sank etter minesprengning ved østkysten av Skottland på reise fra W. Hartlepool til Drammen.

ANKER NORDSTRAND, MØLLERODDEN. Født 06.05. 1908. Ble skutt av tyskerne ved rømningsforsøk 1941. Hoppet ned fra vollene i Gamlebyen og la på svøm i elva over mot Kråkerøy, men ble truffet av kuler og omkom.

GEORG VILHELM HILL OLSEN, BJØLSTAD. Født i Kråkerøy 20.12. 1909. Omkom som 3. maskinist ombord i S/S Stalheim 31.07. 1940 da skipet ble minesprengt ved Port Talbot på reise til Cardiff.

JOHAN RUDOLF OLSEN, SMERTU. Født i Glemmen 26.01. 1904. Var 2. maskinist ombord i S/S Manx og omkom da dette skipet ble minesprengt øst for Skottland 09.01. 1940 på reise W. Hartlepool – Drammen.

OLE JØRGEN OLSEN, MØLLERODDEN. Født i Kråkerøy 23.12. 1919. Omkom som donkeymann med engelsk T/S Bello da skipet ble torpedert i Atlanteren 16.12. 1942.

Kilder:
– Kråkerøy – en østnorsk kystbygd Bind II 1995.
– Krigsseilerregisteret.
– Minnehallen.no