Om Bjølstad-dammene:

Antagelig i 1880-årene ble det gravd ut to dammer i Bjølstadskogen straks øst for Rødsbakken. Det ble etter hvert i alt tre slike dammer, men den øverste skal angivelig være gravd ut først etter 1907, idet et kart over eiendommen fra det året ikke viser noen dam på det stedet. Det er fortalt at Sørensens svenske gårdsdreng Gustav skal være den som med hakke og spade skal ha forestått utgravingen av denne dammen. I dag er dammen for lenge siden tappet og området omgjort til ballplass for barna i området.

Her lå den øvre, sydligste Bjølstad dammen.

Midtre dam ligger fortsatt som en «oase» i boligområdet som i etterkrigstiden er oppstått rundt Bjerkestien øst for Rødsbakken. Dammen ble bevart for å sikre vann i tilfelle brann i området. Nedre dam er i likhet med den øvre for lengst borte. Den ble gjenfylt og regulert til boligbebyggelse. Den lå omtrent hvor Sofus Sørensensvei i dag tar av fra Rødsbakken.

Fra de tre dammene i Bjølstadskogen ble vann levert til de mange bolighus som etter hvert ble oppført på gårdens grunn foruten at vannverket naturligvis også skulle dekke gårdens eget behov. Til vannledning ble benyttet trerør, først gjennomborede trestokker, senere såkalte Tubusrør som tilslutt ble avløst av jernrør. I Vennelystveien ble Tubusrør lagt så sent som i 1937.

Litt av midtre dam, slik den ligger høsten 2018.

Fra 1. august 1949 ble det private Bjølstad vannverk nedlagt og i stedet tilknyttet Kråkerøy kommunale vannverk. De gamle trerørene viste seg å ikke tåle trykket fra det kommunale vannverket og måtte som nevnt etter hvert erstattes med nye rør. Det kan tilføyes at omkring 1937 ble den midtre dammen restaurert med jernstøpte rør med kum og stoppekran straks nord for dammen.

I bystyret 20/9-2018 ble det vedtatt å bruke 5 millioner på rehabilitere den gjenværende Bjølstad-dammen. Den er et stykke viktig kulturhistorie og har et stort biologisk mangfold. Bl.a. den utrydningstruede Storsalamanderen lever her. I januar 2020 er rehabiliteringen av dammen godt i gang.

Den nederste, nordre dammen lå her hvor Sofus Sørensensvei møter Rødsveien.
Flyfoto av midtre, og eneste gjenværende dam: Gule sider kart.

Kilder:
– Gård og grunn på Kråkerøy.
– Fotos: Roger Kjellvik.