Om Kråkerøy Ungdomsskole:

17. november 1959 vedtok skolestyret at det skulle innføres 9-årig obligatorisk enhetsskole så snart de nødvendige skolebygg var reist. Kretsskolene skulle bygges ut for de første 6 årene av grunnskolen. Undervisningen for 7. til 9. skoleår skulle samles i en linjedelt ungdomsskole, slik de statlige myndigheter hadde bestemt. De nødvendige bygg til ungdomsskolen for hele Kråkerøy skulle reises på Enhus ved idrettsplassen.

Anbuds-utlysning i Arbeiderbladet 23/2-1963.

Dette skolestyrevedtaket gikk også igjennom i kommunestyret og ble godkjent av skoledirektør og departement. Det ble et omfattende arbeid med å forberede overgangen til 9-årig skole, forteller daværende skoleinspektør, senere skolesjef Sigurd Malnes, som sto i spissen for dette. Læreplaner og timefordelingsplaner i folkeskolen måtte legges om så alt kunne klaffe til ungdomsskolen var ferdigbygd og 9-årig skole kunne innføres. Plannemnder og byggenemnder ble valgt, og arkitektene Arthur og Ernst Brynhildsen fikk oppdraget å tegne ungdomsskolen.

I tilknytning til skoleanlegget ligger idrettsbanen og siden 1994 også den såkalte «Blomsterøyhallen». Huset til venstre i forgrunnen på bildet er Kråkerøy Idrettslags klubbhus, oppført 1982 - 84. Foto: Demokraten / Erik Wiggo Larsen.

I 1964 sto den ferdig med tre blokker, og 24. oktober ble den innviet i nærvær av halvannet hundre gjester. «I dag tar Kråkerøy som første kommune i Fredrikstad-distriktet offisielt skrittet inn i utdanningssamfunnet», skrev Fredriksstad Blad. Her fikk 13 lærere og 165 elever sin arbeidsplass. Skolebygningene rommet blant annet 12 klasserom, 6 grupperom og en rekke spesialrom for 6 parallelle klasser.

Med inventar og læremidler kostet det hele 5,5 millioner kroner. Overskridelsene på det budsjetterte beløp kom opp i 700.000 kroner, og det vakte debatt i kommunestyret, men mange mente at kommunen tross alt hadde fått en rimelig skole. I tillegg utviklet det seg her med årene et fritidssenter for ungdom med en mengde aktiviteter utenom skoletiden.

Kilder:
– Kråkerøy – en østnorsk kystbygd bind II 1995.
– Demokraten.