Om Lunde skole:

Kråkerøys første faste skole ble startet på Lunde. Fram til 1858 ble undervisningen holdt rundt på gårdene i en såkalt omgangsskole. Da fast skole kom til Kråkerøy i 1858, ble det leid rom i det lille våningshuset på den Lundegården som ligger nærmest veien vest for dagens riksvei 108 (rett øst for «Bernhardstua» Lunde b.nr. 4.) Lærer her var Hans Pedersen som hadde 22 ukers undervisning i hver av de to kretsene – Lunde og Rød. I starten av 1860-årene var det 33 elever som deltok i undervisningen på Lunde.

Fredriksstad Tilskuer 21.05.1904.
Smaalenenes Social-Demokrat 06.09.1916.

I 1863 flyttet skolen en tid til Bjørnevågen hvor man leiet rom hos Nils Bjørnevågen. Der holdt de til inntil det første egentlige skolehuset ble oppført på Lunde to år senere i sveitservillaen som i dag huser Lunde barnehage. I den kommunale skolen måtte man i 1877 gå til ansettelse av en lærer til, nemlig Even Ulseth som begynte i en nyopprettet stilling ved Lunde, slik at lærer Pedersen heretter bare hadde Rød krets.

Stenindustrien syd på øya medførte før og rundt århundre-skiftet en fortsatt befolkningsøkning, og i 1912 ble Lunde skole femdelt. Lunde skole var for øvrig blitt både trang og uhensiktsmessig, og i 1918 ble det oppført en ny større skolebygning i mursten rett ved den gamle skolen. Den nye bygningen har 4 klasserom, skolekjøkken, sløydsal, lærerværelse og økonombolig. Den gamle skolebygningen ble nå omgjort til gymnastikklokale og skolebibliotek. Lunde skole hadde i 1925, 88 elever.

Skoletannpleie ble innført i 1939. Elevene måtte først gå til tannlege i Fredrikstad, men i 1947 fikk man innrettet eget tannlegekontor på Smertu skole med felles tannlege med Fredrikstad-skolene. I 1951 ble fortsettelses eller framhaldsskole opprettet og det meldte seg 25 elever til det første kull med undervisning ved Lunde skole.

3 skolebygg på rad i 2017. Foto: Roger Kjellvik.
Lunde i fugleperspektiv 1963. Flyfoto: Widerøe.

Dagens Lundeskole stod ferdig i 1972 og er flere ganger utvidet og påbygget og har i 2016 ca 260 elever og 33 ansatte. Innenfor en sirkel med radius på omtrent 100 meter har vi fortsatt i dag hele 4 skolebygg med til sammen nesten 160 års historie!

En gammel Lundeskole fra 1865 som i 1918 ble erstattet av en ny og større skolebygning i teglsten rett ved den gamle skolen. Det gamle bygget ble nå omgjort til gymnastikklokale og skolebibliotek. Senere ble bygget brukt av Lunde Barnepark og i 2006 ble Lunde Barnepark ombygget til Lunde barnehage, som i dag fremstår som et flott hus mot riksveien. Gjenbruk av et gammelt bygg er absolutt i tiden. Gammelt listverk, søyler i gymsal og trapp, takbjelker og del av opprinnelig tømmervegg kan skimtes innimellom. Takk til Nina og Terje Nereng for video.

Kilder:
– Kråkerøy – en østnorsk kystbygd 1957.
– Kråkerøy – en østnorsk kystbygd bind II 1995.
– Gård og grunn på Kråkerøy 2005.
– Lunde Lokalsamfunn stedsanalyse.
– Nasjonalbiblioteket.
– Video fra Nina og Terje Nereng 2006.