Om Kjøkøy skole:

I 1898 fikk Kråkerøy sin femte skole, nemlig på Kjøkøy. Dette ble vedtatt fordi vinteren 1897 var meget streng, og is-sperring i Kjøkøysundet medførte at skolebarna fra Kjøkøy gjennom lengre tid var avskåret fra å komme fram til skolen på Lunde. Dette ga støtet til at herredsstyret i mai samme år besluttet å opprette egen skole for Kjøkøy.

Skolebarn fra Kjøkøya omkring år 1900. – Første rekke fra venstre: Theodora Gundrosen, Marie Olsen, Borghild Davidsen, Klara Jakobsen, Signe Kristiansen, Valborg Olsen, Anna Andersen og Margit Kristiansen. – Annen rekke: Tora Julsen, Astrid Johansen, Valborg Gundrosen, Mathea Johansen, Klara Mathisen, Klara Olsen, lærer Gunulf Jørgensen Schøyen, Gudrun Mathisen, Amalie Glader, Sigrid Glader, Beda Jensen og Myrtle Andersen. – Tredje rekke: Borghild Johansen, Martha Johansen, Andrea Kock, Frida Johansen, Dagny Kristiansen, Signe Jensen, Kathinka Jacobsen, Davida Johansen, Gerda Johansen og Tora Glader. – Fjerde rekke: Leif Blom, Gerhard Johansen, Ole Gundrosen, Aksel Andersen, Gunnar Schøyen, Aksel Jacobsen, Birger Martinsen og.. Arntsen. – Femte rekke: Henry Johansen, Karl Widell, Bjarne Andersen, Adamsen, Ole Davidsen, Hans Johansen, Ole Olsen, Adamsen, Johan Kock og Oscar Gundrosen.

Høsten 1898 ble lærer O. Tendal ansatt der og skole ble åpnet i en stenhuggerbrakke tilhørende firmaet A/S Granit på Putten. Forholdene var naturligvis langt fra ideelle og i 1899 ble eget skolehus oppført (dagens grendehus). Dette skolebygget hadde 2 klasserom. I 1912 ble Lunde skole femdelt og Kjøkøya firedelt med egen lærer og lærerinne. Kjøkøya skole hadde i 1925, 42 – og i 1956, 19 elever.

Fredriksstads Tilskuer onsdag 1ste marts 1899 skriver noe om skolevesen på Kjøkøy – antakelig i en føljetong: «Efter at ha skrabet sammen vore sager, labbede vi udover til Trolddalen, satte over til Kjøgøen og befandt os snart omringet af stenhuggere paa alle kanter. – Klik, klik, klik lød det, hvor vi kom hen og man hamrede løs saa gnister og splinter føg en om ørene.

Der er henimod 30 huse paa øen og ca. 80 arbeidere er beskjæftiget med stenhugning. For et aars tid siden blev der ansat en lærer for børnene her, hr. Skøyen, der underviser omkring 40 børn fordelt paa 3 klasser. Skolen holdes nu i et lidet hus paa øens søndre side, men man skal just begynde opførelsen af et større skolehus med lærerbolig omtrent midt paa øen og dette skal være færdig til sommeren. Læreren meddelte, at der var «skillinget» sammen ca. 100 kr. til et bibliotek for arbeiderne derude, men man maatte vente med anskaffelse af bøker til man fik et sted at opbevare dem. Kjøgøen har dampskibsforbindelse flere gange om ugen og faar snart godt af Trip-selskabets nye rute».

Tre glade barn foran Kjøkøy Skole. Fra Grendehuset var nytt i 1899, frem til 1981, ble huset benyttet som skole på Kjøkøy. Fotos fra www.kjokoy-grendehus.no

Da Lunde nye skole var fullført høsten 1972, var det meningen at Kjøkøy skole skulle nedlegges. Den lokale motstanden mot det var stor, men i 1977 vedtok skolestyret med stort flertall nedleggelse av skolen selv om skoledirektøren ville beholde den. Harald Thoresen anket da avgjørelsen inn for departementet som underkjente skolestyrevedtaket. Skolekretsens seige motstand mot nedleggelse av skolen lyktes for de to første årskullenes vedkommende helt fram til 1981. Skolehuset ble da vederlagsfritt overlatt kretsen til samfunnshus.

I boka Veteranene forteller (2000), har Kåre Appelgren fortalt følgende fra skolen på Kjøkøy: «Jeg gikk på Kjøkøy skole. Lærer Furan fra Trøndelag var hard i klypa. Jeg satt sammen med Rolf Hansen i syv år. Vi leste aldri på leksa. Når jeg ble hørt, kikka jeg i boka hans, og var det hans tur, titta han ned i boka mi. Jeg mista lua mi i gulvet. Da jeg tok’n opp, skælla jeg i pultlokket. Jeg mista’n på nytt og skælla igjen. Da kasta Furan meg på gangen».

Klipp fra Smaalenenes Social-Demokrat f.v: 16/3-1926, 20/1-1930, 25/11-1929 og 29/4-1935.

Kilder:
– Kråkerøy – en østnorsk kystbygd 1957.
– Kråkerøy – en østnorsk kystbygd II 1995.
– Kjøkøy Grendehus nettsider.
– Nasjonalbiblioteket.
– Veteranene forteller 2000.