Forgjorte kuer på Allerød:

Auden Lars Simensen Allerød ble født i 1839. Han var sønn av Simen Olsen og Berthe Marie Toresdatter. Auden hadde mange søsken og han overtok gården etter en av sine brødre i 1873 (Ole Martin som hadde hatt gården siden 1860). Auden var ungkar, så gården gikk i 1896 til Ole Gundrosen for kr. 9500,-. På gården holdtes i 1865, 1 hest, 5 kyr og 5 sauer.

Gamle Auden Allerød fortalte at kuene hans en gang melket så rent elendig. Han lurte lenge på hva det egentlig kunne være, men kom så til å tenke på at han hadde hørt om at trollkjerringene somme tider pleide å legge seg etter buskapen og melke den. Dermed gikk han tidlig en morgen ned i havegangen og der fant han ganske riktig små klatter med «trollkjerringsmør» (En slags soppdannelse) på stråstubben.

Han samlet opp det han fant og brente det opp. Det skulle han nok ikke ha gjort, for på hjemveien ble han så syk at det var med nød og neppe han fikk kreket seg opp trappehellen og lagt seg i sengen. Auden var ungkar og helt alene, men det rare var at ikke før hadde han lagt seg ned, så kom en kone inn i rommet med en flaske medisiner. Auden ble bra som før, men var senere overbevist om at det hadde vært trollskap med i spillet. Han visste også å fortelle at han nok skulle ha skåret i stykker «trollkjerringsmøret» istedenfor å brenne det.

Tolvskillingshullet:

På en naken fjellrabb omtrent midtveis mellom Futerød (Wennersberg) og Alshus ligger en jettegryte som kalles Tolvskillingshullet. Navnet har det fått fordi en fattig kjerring engang mistet tolv skilling i hullet. Kjerringa bar seg ille og kom aldri over tapet, og etter at hun vitterlig var død, var det folk som så henne gå igjen på stedet.

Den siste som så henne, var en gammel kone som i mange herrens år tjente på Futerød. Hun skulle en lørdagskveld gå opp til en annen gammel kone som bodde i Bakkestua under Holme, men best som hun kom til tolvskillingshullet, fikk hun oppe på berget se en hvitkledd kjerring gå omkring å lete etter pengene. Tjenestekona ble så forskrekket at hun måtte ta til å småspringe vekk fra stedet så gammel hun var.