Om Svein Gerhard Skahjem:

Svein Skahjem er født 1944 og vokste opp i Bjørneklova (Normanns vei) på Kråkerøy. Han tok artium i 1964 og gikk deretter til studier i Oslo. Adjunkt med fagene norsk, historie og statsvitenskap. Skahjem har fra ungdommen av, vært levende opptatt av slektsforskning og lokalhistorie. Han er en hyppig benyttet foredragsholder i lokale foreninger og klubber, og han holder kurs om lokalhistoriske temaer for lærere. Han har skrevet en mengde bøker om lokalhistoriske temaer, og han har eget forlag – MITT forlag.

Hans bidrag til å finne og bevare Kråkerøyhistorie er mangfoldig, som kan ses i listen under (listen kan inneholde mangler). I tillegg til nedenstående forfatterskap- og eller utgivelser fra Skahjems forlag, er utdrag av hans verker brukt i bøkene: Gård og grunn på Kråkerøy 2005, Handel og vandel på Kråkerøy 2010 og Kråkerøy – en østnorsk kystbygd 1995. Skahjem utgir også tidsskriftet «Fredrikke» som tar for seg lokalhistorie i Fredrikstad, Borge, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy.

Han har vært formann i Fredrikstad og omegns Historielag, Rolvsøy Historielag og Østfold Historielag. Styremedlem i Landslaget for Lokalhistorie og Lokalhistorisk Institutt. Medlem av byhistoriekomiteen i Fredrikstad. Stiftet 1978 «Landslaget for Lokalhistorie i Skolen». Redaktør av lagets tidsskrift «Fotefar». Østfold fylkes kulturpris 1976, Rolvsøy kommunes kulturpris 1973, Rolvsøy Lions kulturpris 1986 og Rolvsøy Rotarys ærespris 1993. Fr. Halvorsens litteraturpris 1992, Publisitetsprisen 1994. Diverse artikler i lokalpresse og tidsskrifter. Gift med Wenche f. Thøgersen, cand. paed spec. og undervisningsinspektør. To barn, Lars Fr. Skahjem, student og Christiane S. Skahjem, student.

Fra sine barneår på Rød/Glombo har Svein mange gode minner. De hadde spennende lekeplasser rundt i strøket. Her kunne en vilter guttunge finne store muligheter til utfoldelse. Gjennom disse årene ble han kjent med spennende mennesker og miljøer. Ruth og Sverre Karlsen fikk særlig stor betydning for ham. De hadde god tid til en liten spørrelysten pjokk på vei hjem om kvelden. Gjennom lang tid hadde han syslet med tanken om å få samlet historien om stedet og folkene her nord på Kråkerøy. En som alltid støttet ham i dette, var Harry Holter. Dessverre gikk han bort før Svein kom i gang.

Et av hans hefter var derfor et uttrykk for takk til Harry for hans store interesse for lokalhistorien på Glombo. Hans interesse var en viktig inspirasjonskilde. Planen var å få til en serie hefter. Det første heftet tok for seg historien fra ca. 1830 til ca. 1875. Dessuten slektshistorien til de første som kom. Det neste heftet ble viet bruket og sagbruksfolkene (se liste under for flere av Skahjems utgivelser).

Svein uttrykker essensen best selv: «Det er viktig for oss alle å kjenne vår egen slekts og hjemsteds historie. Snart er det ingen som husker Røds Brug, la oss i alle fall ta vare på minnene. Det var bruket som skapte tettstedet Glombo for 150 år siden».

2019: «Glimt fra Østsias historie».
2018: «Fjellheims historie – fra avholdslosje til samfunnshus 1912-1957-2017».
2012: «Langøya – et sted på Kråkerøy». Roy Frantzen/Svein Skahjem.
2007: «Barndom og oppvekst på Bjørnevågen/kråkerøy 1920 – 1940». Signe Tveterås.
1997: «Fra Anders til Christian B – Originaler i Fredrikstad».
1996: «Minner fra Møllerodden og livet på Glomma». O. P. Pettersen.
1995: «Prost J Schiørn. Kråkerøys store folkeprest».
1995: «Ballastholmen nr. 5. Minner fra 1930-årene».
1992: «Det var en gang en Smertu-gutt». Harry Johansen.
1992: «Slekten Røed fra Femdal på Kråkerøy».
1992: «Ballastholmen nr. 4. Rød skole 125 år».
1991: «Ballastholmen nr. 3. Røds brug II».
1990: «Ballastholmen nr. 2. Røds brug I».
1989: «Ballastholmen nr. 1. Nordre Kråkerøy i gamle dager».
1988: «Forstaden, Glemminge og Kragerøen i 1830-åra».

Kilder:
www.mittforlag.no
– Ballastholmen nr. 1. Svein Skahjem.
– Ballastholmen nr. 5. Svein Skahjem.
– Fredriksstad Blad.
– Demokraten.