Om amatørfotograf Kristian Olsen – takk og pris for hobbyfotografene:

Kristian Olsen bodde på Smertu, i Kråkerøyveien 43 og var født 25. mai 1912. Av yrke var han kasserer på Glommen mek. Verksted. Kristian kunne ses gående på øya med fotoapparat og stativ i mange år, fra han var 15 år gammel. Han tok bilder fra 1927 til 1950, av Kråkerøy – Fredrikstad med gamlebyen – Isegran, samt holmer og skjær, hvorav Kråkerøy var favorittmotiv. Kristian foreviget ferieturer til Femdalsund, Poseholmen og Sauholmen. Videre en mengde stedsbilder fra f.eks. Ekheim, Smertu, kirken, rekruttskolen på Alshus, og noe fra Kråkerøy idrettslag. I tillegg reiste han mye og har en del fotos fra andre steder i Sørnorge.

Fra venstre: Kristian, 16 år gammel, utenfor sitt hjem i Kråkerøyveien 43 i 1928 – Det arbeides i mørkerommet på 1930-tallet – Fotografen på Sunnsilåsen i oktober 1933.

I 1944 fikk han således reisetillatelse til Rjukan 22.03.1942, under navnet Kristian O. Haugen, av «Gundersen på reisekontoret». Han hadde da passnummer 17778 fra det daværende okkupasjonspoliti. Olsen tok også bilder under 2. verdenskrig, noe som var strengt forbudt i visse områder, så som kaianlegg, brakker, skilt og forsvarspunkter. Kristian hadde to søstre og to brødre, hvorav bror Fritjof Olsen var far til Rolf «Olsa» Olsen som spilte på FFK i 50-60 årene. Hans andre bror het Ludvik.

Ellers vites lite om Kristian, annet enn at hans mer enn 400 bilder fra album og negativ er skannet, så noen av disse får stå for historiefortellingen på denne siden. Ta gjerne kontakt på: rkjellv (a) online.no om du vet mer om Kristian.

Noen av hans fotografier fra Kråkerøy vises under:
På Bjølstad i 1928. Glommens mek. til venstre og jordet hvor «Kråkerøy Super» og bensinstasjonen senere kom, midt i bildet. Storhaugsveien starter litt til høyre for midten av foto.
Venner poserer her utenfor Ekheim i 1929. Gjerdet ble revet i 1930 og hekk ble forsøkt plantet.
Femdalsund i juli 1933. Hytta har i dag adressen Kaholmen 112. Flaggstangen står der fremdeles, 86 år etter, og med de samme fjellbolter. Bordet er borte, men søylen ligger i dag nede ved stranden.
Utsikt fra Sunnsilåsen mot Kråkerøy kirke 13.august 1930. Et av flere fotos på Kristians tur denne dagen.
Kristian var på plass etter den tragiske brannen på Thor! Arbeiderbladet 14.juli 1930 melder: Stor fabrikkbrann i Fredrikstad. – Hermetikkfabrikken på Glombo ved Fredrikstad brente i går morges ned til grunnen. Ilden grep hurtig om seg og det stedlige brannvesen kunne lite utrette. En tid var et par villaer sterkt truet, men takket være den gode assistanse ble disse reddet. I fabrikken var et stort oljelager. En del av dette ble reddet, men det meste ligger under ruinene. Lageret som ligger vegg i vegg med fabrikken strøk også med, og omkring 12,000 kasser hermetikk. Her har antagelig ilden brutt ut. Ildens oppkomst er ennå ukjent. Fabrikken gikk for tiden med full kraft og 170 arbeidere vil på grunn av brannen bli ledige. Thor eides av et aktieselskap i Oslo.
Fra brann på Glombo til lutter idyll på Smertu. Stemning fra Nøkledypet i 1939 med gamlebrua i forgrunnen og biblioteket og kirken i bakgrunnen.
Her er vi på rekruttskolen ved Alshus i 1932. Mitraljøsebetjeningen poserer og pusser våpen.
Holmetur til Poseholmen i juli 1933. Det er nok frokosten som nytes. Bildet er tatt fra teltåpningen.
Et oversiktsbilde over Smertu, muligens rett etter 2. verdenskrig.
Til sist et fantastisk bilde fra 17. mai 1945. Vi er i Kråkerøyveien og banneret som sees tilhørte Smertu Barneavholdslag, Kraakerøy.

Kilder:
– Kristian Olsens fotoalbum i Egil Haraldsens billedsamling – skannet av Roger Kjellvik.