Om hodeskallefunnet ved Kjøkøy:

I forbindelse med legging av en sjøkabel ved Revbakke, Kjøkøy, fant dykker Henning Hodnemyr en hodeskalle dypt nede i leirbunnen. Undersøkelser har nå vist at den er 1500 år gammel og et sjeldent funn fra folkevandringstiden. Er det en som har druknet, eller en som har havnet der etter en rituell begravelse? I NRK P2 programmet MUSEUM forteller professor Jan Bill fra KHM og arkeolog Jørgen Johannessen fra Maritimt Museum om hva det sjeldne skjelettfunnet kan bety:

Fredriksstad Blad forteller 28. januar 2014 om samme sak:
«Den er 1500 år gammel! I høst fant en dykker en hodeskalle en meter nede i lera ved Kjøkøy. Den viste seg å stamme fra tidsperioden 420–570 e. Kr. Arkeolog Jørgen Johannessen ved Norsk Maritimt Museum i Oslo betegner funnet som oppsiktsvekkende og unikt. Det er landets første skjelettfunn i sjøen fra folkevandringstiden.  

– Dykkeren fant hodeskallen under kabelarbeid på tre meters dyp, under to meter vann og en meter lere. Vi var sterkt i tvil om hvor gammel hodeskallen kunne være og kontaktet først politiet. Det viste seg raskt at hodeskallen var av eldre dato.

En stund tenkte vi at funnet kunne stamme fra annen verdenskrig. Kunne det være en russisk krigsfange som var begravet her? Overraskelsen var stor da den radiologiske dateringen slo fast at hodeskallen var fra årene 420-570, sier Johannessen til FB. TIDEN FOR BYGDEBORGEN!!!! På en brennende båt? – Hvordan hodeskallen har havnet her for rundt 1500 år siden er et stort mysterium. Havet sto enda høyere på denne tiden, og de kjente begravelsene fra perioden foregikk på land.

Hodeskallen som ble funnet ved Kjøkøy. Foto: Norsk Maritimt Museum.

Hodeskallen bærer preg av å være brent. Derfor er det ikke utenkelig at det dreier seg om en bålferd, som ligner på begravelsesskikken på Ganges-elven i India. Arkeologene trekker frem myten fra sagaene om Balders bålferd. Han ble lagt i et skip som ble antent og sendt til havs. En lignende myte handler om sagnkongen Skjold, da han døde ble også han lagt i en båt og sjøsatt. Skjold ble riktignok ikke brent.

Nye undersøkelser – Jørgen Johannessen sier at arkeologene ønsker å gjøre nye undersøkelser utenfor Kjøkøy i år for å se etter tekstiler eller gjenstander fra folkevandringstiden. Kanskje det kan finnes rester fra en båt nede i lera? Han anser riktignok sjansen som liten. Men funnet ved Kjøkøy er så spesielt at det er riktig å gjøre et forsøk. 

Arkeologene peker også på muligheten for at dette er et funn fra land på Kjøkøy som er vasket ut og at det ikke har noe som helst med båt å gjøre. Arkeologer fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo har sett funnet og har ansvaret for det fremover.

t.v. Arkeologer: Tori Falck og Jørgen Johannessen. Foto: Andrew Stanek/NMM. t.h. Funnet studeres: Hodeskallen ble også tidsdatert med C-14. Foto: NMM

Kilder:
– Norsk Maritimt Museum.
– NRK P2.
– Fredriksstad Blad.