Om Kråkerøy Keramikk:

Bedriften ble startet i 1945 på Kråkerøy i Fredrikstad av kjøpmann Ragnvald Marensius Søland. Virksomheten holdt til på Bjølstad og brukte «Norgeskeramikk» som telegramadresse. Før 2. verdenskrig hadde Søland etablert «Duen» næringsmiddelfabrikk som produserte saft, geleer, syltetøy, og lignende. Dette ser vi spor av i Kråkerøy Keramikks produksjon av en del emballasje merket «Duen».

t.v. Dekoratører, støpere og dreiere ved Kråkerøy Keramikk rundt 1950. – Første rekke fra venstre: 1. Sergey Mintorovitch. 2. Margit, 3. Ukjent, 4. John Sørensen. – Annen rekke fra venstre: 1. Inger Nilsen, 2. Ukjent, 3. Bjarne Sørvåg, 4. Anton Jensen, 5. Peder Tomtum, 6. Charles Nilsen, 7. Walter Nilsen, 8. Ukjent, 9. Ansgar Arntzen. – Tredje rekke fra venstre: 1. Ukjent, 2. John Gundrosen, 3. Thorbjørn Nilsen, 4. Ukjent. Foto hos Widar Thorbjørnsen. t.h. Et utvalg av produkter fra Kråkerøy Keramikk slik de kunne presenteres ved en utstilling i 1948. Foto: Sollem / hos Widar Thorbjørnsen.

Keramikkfabrikkens virksomhet ble etter hvert omfattende, og det var mange ansatte. Det ble produsert pynte- og brukskeramikk som urner, vaser, boller, fat, terriner, hånddreide te-serviser, lysestaker, askebegre, figurer og lignende. I 1949 deltok Kråkerøy Keramikk ved den store vandreutstillingen «Østfold-keramikk gjennom 4000 år». Fra 1950 tok man i bruk en ny type hvit leire som råstoff. Bedriften fikk etter hvert navnet Kråkerøy Porselen- og Kunstfajanse, og man gikk i stor grad over til å støpe produktene. 

Det ble brukt både håndmalt og trykt dekor. Dessuten ser man en utstrakt bruk av gull på kanter, hanker og lokkeknapper. Bedriften knyttet på femtitallet til seg Sergej Mintorovitch fra Den Kongelige Porcelainsfabrik i København. To unge kunstnere sto for dekoren, og Sergey Mintorovitch var kunstnerisk sjef, og tegnet alle nye modeller. Andre utlendinger ble også ansatt her. Problemet var å klare leveransene, men Søland så ifølge avisen lyst på fremtiden. Kråkerøy Keramikk besto i 20 år, til 1965.

Kråkerøy Keramikk på NRK – Norge rundt.

18. november 2011 sendte NRK et innslag om keramikk på utstilling: For ca. 60 år siden, jobbet de sammen med blåleire og pensel på Kråkerøy Keramikk. For litt siden, møttes de igjen – på utstilling – og da dukket det opp mange gamle minner. Klikk på bildet under for å se innslaget med blant andre Solveig Mintorovitch og Inger Amundsen som tidligere jobbet ved bedriften.

Demokraten skriver fredag den 22. oktober 1948. «Keramikk fra Kråkerøy til U. S. A. og Kanada».

– Kråkerøy Keramikk arbeider med planer om å utvide bedriften – En del norske keramikkfabrikker har nå åpnet eksport til utlandet. Her i distriktet har vi Kråkerøy Keramikk, en driftig og pågående bedrift som har vært i rik utvikling siden produksjonen ble tatt opp for alvor våren 1945. Bedriftens produkter gjorde seg, som en vil huske, meget fordelaktig bemerket på Kråkerøy-utstillingen og fikk særlig rosende omtale i radio.

– Arbeider Kråkerøy Keramikk for eksport? spør Demokraten R. M. Søland. – Ja. vi har tidligere sendt en del til Sverige og nå har vi prøvesendinger i Amerika, blant annet i U.S.A. og Kanada. Vi regner med et stort marked for våre produkter i Amerika. – Hva er amerikanerne mest interessert i av keramikkvarer?

– De vil ha flotte gjenstander, store graverte urner for eksempel, og fat og vaser med norske dekorasjoner er også svært etterspurt der over. Det er en selvfølge at varene da må være førsteklasses. Vi gjør også alt hva vi kan for å oppnå best mulig kvalitet. For tiden har vi en ekspert som nylig er kommet fra England ved bedriften.

Vi er svært interessert i å eksportere våre varer, vi får lettere tilgang av råstoffer og landet får valuta. Ellers mangler det jo heller ikke på etterspørsel på det hjemlige marked. Herr Søland forteller forøvrig at etterspørselen etter bedriftens produkter gjør at en må ta opp spørsmålet om å utvide keramikkfabrikken på. Kråkerøy. Bedriften beskjeftiger nå nær 30 arbeidere.

Sergey Mintorovitch i arbeid, og interiør hos Kråkerøy Keramikk. Fotos hos Widar Thorbjørnsen.
Noen produkteksempler fra Kråkerøy Keramikk. Sakset fra nett.

Kilder:
– Moderne antikviteter.
– Kråkerøy – en østnorsk kystbygd Bind II 1995.
– Takk til Widar Thorbjørnsen for utlån av bilder. 
– Nasjonalbiblioteket.