Handel i Trolldalen II – Viks kafè – Borgen – Vik – Trolldalen 37:

Halfdan Borgen fra Seiersten i Fredrikstad, født 1880, meldte 2. januar 1933 at han under firma H. Borgen aktet å drive handel i Trolldalen. I telefonkatalogen samme år er det angitt at han driver «ass. Landhandleri». Allerede i desember 1933 melder han at handelen er opphørt, og hans virksomhet på Kråkerøy ble altså svært så kortvarig.

Det var helt nederst i Trolldalen han hadde sin butikk, omtrent tvers over veien for Julsenbutikken som han skulle ta opp konkurransen med. Eiendommen hadde betegnelsen tomt nr. 8 under gnr. 34 bnr. 4, og det var trolig Borgen som oppførte huset der. Tidligere hadde denne tomten vært en del av jordveien under gårdsbruket lenger oppe under fjellet.

Da Halfdan Borgen gav opp sin handelsvirksomhet, ble butikkdriften der i gården liggende nede noen år til etterfølgeren Erik Vik kom inn i bildet og 14. mars 1942 kunne avertere: «Trolldalen, Kråkerøy. Kafe er åpnet i Trolldalen (Borgens forrige gård) som anbefales på det beste. Erik Vik».

Denne Erik Vik var Oslogutt, født 1916, og hadde vokst opp på Skjennungen i Nordmarka, der foreldrene forestod driften av dette utfartsstedet, vel kjent av skiløpere og andre travere i marka. Foreldrene overtok senere Skjærgårdsbadet på Skjærhalden, Hvaler, og dermed kom Erik Vik hit til distriktet.

t.v. Kafèen i Trolldalen slik den tok seg ut i sin opprinnelige, nokså beskjedne, skikkelse. t.h. Erik og Per Vik. 3 fotos: Handel og vandel.

Han ble gift med Lilly Julsen fra Trolldalen. Med bakgrunn som baker, opprinnelig på Sellebakk, var det at han åpnet sitt bakeri med kafedrift i Trolldalen i krigsåret 1942. Huset ble påbygd i 1949-50 og fikk da to etasjer. Dette førte til at han fikk større lokaler og kunne begynne med salg av dagligvarer ved siden av bakeri og kafe. Slik sett fikk Gunder og Ingertha Julsen på den andre siden av veien nå en konkurrent.

Det kan vel imidlertid etterpå sies at det skulle vise seg at det var plass til begge. Omkring 1963 overtok Erik Vik også Valborg og Henry Sundenes landhandel på Lunde som han deretter drev til 1970. Året i forveien hadde han da opphørt med handelsvirksomheten i Trolldalen. Driften av bakeriet hadde han avsluttet alt tidligere, og i de senere årene var det konkurrenten A. R. Richvoldsen som leverte bakervarene til butikkene i Trolldalen.

Ved siden av sitt daglige virke som handelsmann, baker og kafevert var Erik Vik gjennom mange år kjent som en av distriktets fremste skihoppere, kanskje ikke uventet med den bakgrunn han hadde som Nordmarksgutt. Han deltok ikke bare i distriktets lokale skibakker, men også i Holmenkollen og i andre større konkurranser. Erik Ingemann Vik døde i 1992. Den tidligere festetomten i Trolldalen gikk over til eiendomstomt i 1950 under betegnelsen bnr. 32 «Sjøgløtt», et navn som vel kan sies å gi et greit uttrykk for beliggenheten.

Viks handel og konditori i Trolldalen 1958. Med bakgrunn som baker åpnet Erik Vik bakeri og kafe i Trolldalen i 1942. I 1949/50 bygde han på huset, og utvidet virksomheten med salg av dagligvarer, i konkurranse med Julsen på den andre siden av veien. Dette varte frem til 1969. Bildet viser huset som det var i 1958. Kafeen var, som forventet, møtestedet til ungdom i Trolldalen og omegn. Foto hos Per Vik / Kråkerøy historielags årbok 2013.

Før Erik Vik kjøpte butikken på Lunde, hadde han en tid opprettholdt egen «brødrute» og levert varer fra eget bakeri til kunder mange steder rundt på øya. I den tiden det ikke fantes egen butikk på Kjøkøya, hadde Erik Vik også en del kunder der over. Sønnen Per Vik forteller at de blant annet leverte varer til fortet, og særlig om vinteren kunne det bli mange tunge bører på ryggen når varene skulle bringes så langt av sted. Først var det å ta seg over med ferje, og deretter var det altså å ta ryggen til hjelp. Bæringen opp bakkene og langs dårlig pløyde veier og stier om vinteren gjorde at en ofte følte seg ganske sliten når en endelig var framme ved målet og kunne puste ut.

En dramatisk episode inntraff på Viks Kafè en gang under krigen, da tyske soldater kom til å skyte en av sine egne, muligens ved et rent uhell. Hendelsen fant sted i forbindelse med at tyskerne skulle foreta legitimasjonskontroll av de tilstedeværende. Det utviklet seg slik at en ungdom fra Kjøkøya som var til stede ble arrestert og tatt i forvaring på Kjøkøy fort natten over og deretter sendt til Grini. Tyskeren som hadde gjort seg skyldig i vådeskuddet ble trolig sendt til østfronten. Nærmere om dette er basert på Harald Thoresens samtaler med henholdsvis Kjell Gundrosen og Kjell Brynildsen som kan leses om her: Skytedrama på Viks Kafè 1945.

Kilder:
– Handel og vandel på Kråkerøy 2010.
– Kråkerøy historielags årbok 2013.
– Nasjonalbiblioteket.