Handel Smertu – Nygren – Wang Erlandsen – P.O.Pedersen vei 12 (Kaia-bua) og Nøkledypveien 9:

Det var den 23. februar 1926 at den unge Smertumannen Walther August Nygren kunne melde at han aktet å drive handel der på stedet under firma Walther Nygren. Sin handelsvirksomhet skal han ha startet i all beskjedenhet i form av kiosksalg fra en liten bu ved Kråkerøyveien omtrent tvers overfor Kråkerøy Misjonshus og dermed straks nord for stedet der forsamlingslokalet Folkvang senere ble liggende. Om dette forteller Arne Wang Erlandsen fra sine egne guttedager på stedet at «i den kiosken kjøpte vi 17.mai brus og 2 Napoleonskaker for den nette sum av 25 øre».

Deretter drev han en tid frihandel fra den kiosken som senere gjerne ble kalt «Kaia-bua» og som lå lenger nord ved Kråkerøyveien tvers overfor Smertu skole. Denne boden tilhørte den gang Ole Andersen, hvis bror Johannes Andersen inntil da hadde drevet kioskhandel på samme stedet. Boden tilhørte senere en tredje bror August Andersen.

Der drev da Walther Nygren frihandel fra 1926 til 1933, da Kaia Walther overtok. En sommer skal Walther Nygren også ha drevet kioskhandel ved Treskjærbukta på Langøya, så han hadde mange jern i ilden. Handelsvirksomhet i større omfang begynte han da han i 1933 bygde seg kombinert butikk- og boligeiendom i Nøkledypveien 9, også det nær Smertu skole. Der hadde han kolonialbutikk i den ene del av lokalene og sportshandel i den andre delen.

t.v. Kjøpmann Walther Nygren med nyanskaffet og tidsmessig varesykkel utenfor sitt butikk- og bolighus en gang på 1930-tallet. t.h. Det er snevinter og det ryddes ved Walther Nygrens butikk i Nøkledypveien. Fotos: Handel og vandel.

Det var fra 1937 at også sportsbutikken kom i gang, ikke minst med salg av sykler. Disse syklene markedsførte han under merket «NERGYN», d.v.s. familienavnet bokstavert bakvendt. Delene til denne sykkelen kjøpte han fra Øglænd, i det montering og servicearbeidet ble utført av hans svigerfar som etter en del år i Amerika nå var vendt tilbake og ble kjent som en hendig og praktisk mann med et godt grep om blant annet sykkelreparasjon og monteringsvirksomhet.

Det fortelles av de som vokste opp på Smertu i de årene at de i dagligtale ofte omtalte ham under tilnavnet «Fireogenhalv», dette fordi det het seg at det var noe av et standardsvar når han ble spurt om hva en reparasjon ville koste. Da Walther Nygren døde i 1939, ble butikkdriften fortsatt med hans enke Gudrun Nygren som innehaver. Hun var født i Oslo 1900 og døde i 1990.

Så i 1950 kom Arne Wang Erlandsen inn i bildet. Han hadde tidligere gjennom mange år vært ansatt hos kjøpmann Erling Gulichsen på Fuglevik. Arne Wang Erlandsen forteller om dette: – Walther Nygren døde tidlig, og da enken senere overdro virksomheten til meg, var det ikke store omsetningen, men jeg var full av pågangsmot og satte alt inn på å drive opp virksomheten, og heldigvis gikk det fort fremover.

I en del av lokalene fortsatte jeg med sportsforretning, og ellers var det altså vanlig dagligvarehandel. Jeg holdt det gående til ut på 1980-tallet. Da hadde det blitt andre forhold i bransjen, og jeg fant det riktig å si stopp for godt.

t.v. Bak disken i Arne Wang Erlandsens butikk 13. juli 1975. Fra v. Harriet Kristiansen, fr. Berntsen, Astrid Kristiansen og Inger Pedersen. t.h. Arne Wang Erlandsen begynte i butikk som femtenåring og avsluttet sin karriere som kjøpmann i sin kolonial- og sportsforretning i Nøkledypveien etter et langt liv i bransjen. Fotos: Handel og vandel.

Kilder:
– Handel og vandel på Kråkerøy 2010.
– Avisklipp 1935 og 1938 fra Nasjonalbiblioteket.