Handel Lunde – Ellingsen – Sundene – Vik – Bech – Nordmark – Jensen – Kråkerøyveien:

Den 23. april 1930 kan Jenny Ellingsen, bosatt i Oslo, og Valborg Kristiane Sundene på Alshus, melde at de nå akter å drive handel under firma Lunde Landhandleri. Gerd Brandt Larsen husker at Jenny Ellingsen og Valborg Sundene først drev sin handel i et lokale som lå litt sønnafor det nybygget som Sundene senere lot oppføre først på 1930-tallet og som da inneholdt butikk i underetasjen og bolig ovenpå. Det gamle beskjedne butikklokalet ble solgt til familien Lindgren som deretter lot det flytte og sette opp på sin egen tomt på andre siden av Kråkerøyveien like ved skolen.

Lunde Handel litt til høyre for midten av bildet. Foto: Widerøe.

– For oss barn var det en stor og spennende begivenhet da den gamle butikken med stort besvær ble trillet og trukket tvers over Kråkerøyveien med store tømmerstokker som underlag. Det gikk bra og huset kom på plass, men så var det jo heller ingen trafikk å snakke om på Kråkerøyveien i de dagene, avslutter Gerd Brandt Larsen.

Jenny Ellingsen var Valborg Sundenes svigerinne, og det var vel hun som til å begynne med hadde det handelsbrev som skulle til. I oktober 1934 kunne imidlertid Valborg Sundene, nå på egenhånd, anmelde at hun under firma Valborg Sundene heretter vil drive handel på Lunde. Det heter senere at «forretningen fører vanlige kolonialvarer og har fra 1941 melkeutsalg, idet den mottar melken fra bøndene i nærheten. Foruten den faste kundekrets av de omkringboende har butikken om sommeren adskillig handel med feriegjestene i Bjørnevågkilen og Femdalsundet.

Valborg Sundene var født 1893 som datter av seilskuteskipper Olaves Christiansen, eier av den ene av Alshusgårdene. Hennes mann Henry Sundene var født på Rød 1886. Det var for det meste hustruen Valborg Sundene som forestod driften av butikken, men de var begge med på virksomheten. I sommertiden hadde de i mange år en viss handel også på sommerstedet de hadde på den vesle holmen som ble kalt Capri utenfor Femdalsundet. Valborg Sundene døde 1966, Henry Sundene i 1957.

I 1959 ble det åpnet konkurs i foretagendet, men virksomheten fortsatte deretter under nye eiere og er i virkeligheten forløperen for den handelsvirksomhet som i dag foregår på østsiden av Kråkerøyveien, nå som et ledd i Bunnpriskjeden, idet den butikkeiendom som Sundene lot oppføre først på 1930-tallet i mellomtiden er revet i forbindelse med veiutvidelse på stedet. Fra 1985 ble Søndre Kråkerøy Postkontor overflyttet til butikken på Lunde, da med profesjonell betjening inntil 1993 da kontoret ble nedlagt.

t.v. Lunde Handel, opprinnelig eid av Valborg og Henry Sundene, ble etablert først på 1930-tallet. t.h. Etter ektefellene Sundene var det gjennom årene skiftende innehavere i butikkeiendommen på Lunde. Her er det Inger Jensen, den siste kjøpmann i den gamle handelsbygningen, som er avbildet foran daværende Lunde Handel.

Fra omkring 1963 var det kjøpmann Erik Vik i Trolldalen som drev Sundenes tidligere butikk på Lunde. Det fortsatte til 1969. Fra 1969 til 1972 leide Tormod Beck både forretning, kiosk og leilighet av Erik Vik og forestod driften. Beck forteller at kundekretsen da var folk bosatt på Lunde, Bjørnevågen, Trolldalen, Ødegården, Alshus, Holme og Strålsund. Beck hadde også vareleveranser til ungdomsskolen på Enhus.

Handelen foregikk fortsatt mest over disk, men selvbetjening var i anmarsj, og i slutten av hans driftsperiode på stedet ble enkelte produktslag plassert på utsiden av disken. Det gikk mot «nye tider», og på 70-tallet ble lekkasjen til butikker i byen mer og mer merkbar. Ofte var det nok da slik at kundene fortsatt handlet «på krita» i stedets nærbutikk mens de derimot måtte finne seg i å betale kontant når de handlet i byen. Til butikken hørte også kioskhandel og bensinpumpe (OK).

Fra 1972 overtok Laila Nordmark butikkvirksomheten. Selve eiendommen ble kjøpt av teppehandler Reza Maktabi i Fredrikstad, som var eier da kommunen til slutt overtok huset ved ekspropriasjon og lot det rive som ledd i veiutbyggingen på stedet. Inger Jensen var den siste som drev butikken. Hun overtok etter Laila Nordmark og fortsatte driften i de gamle lokalene fra 1976 til 1985. Da skulle gården rives, og hun måtte se seg om etter noe nytt. Hun bygde deretter større og mer tidsmessig butikkbygning på østsiden av hovedveien og fortsatte driften der til 1989.

Bygningen som tidligere huset Lunde handel før og etter riving. Foto: Erik Hagen, FB 12.08.1986.

Lunde Handel – Jensen – Tiller – Ødegårdsveien 2:

Lunde Mat:

Her har det i årenes løp vært flere forskjellige innehavere. Inger Jensen gikk inn med million satsing på nye Lunde Mat etter at den forrige butikken på den andre siden av rv. 108 ble revet. Bygget ble oppført av Firma Tom. L. Hansen. Det ble til sammen 15-20 arbeidsplasser i det nye senteret på Lunde hvor det også var postkontor, frisersalong, systue, solstudio og parfymeri. Driften her foregikk fra 1985 – 2003.

Jippi Mat:

Åpnet i 2003, i samme bygg. Butikken hadde utkjøring av varer til kunder på Kråkerøy, Kjøkøy og dette kostet 30 kroner per utkjøring. I Fredriksstad Blad fra årene 2003-2005 kan det igjen meldes om en blomstrende butikk på lunde og noen artikler tas med herunder.

– Smilende miljøskaper (FB 30/9-2005).
Hun driver det hun kaller en landhandel, arrangerer dukkevogntog, inviterer til sommerfester og beplanter grøftekanter. Med dette på rullebladet er det ingen vei utenom Ukas smil-kake fra Radio Fredrikstad. Jeanie Tiller, eier av Jippi Mat på Lunde på Kråkerøy måtte til pers og selvfølgelig var det en av butikkens kunder som hadde foreslått denne driftige damen.

Det er en landhandel Jeanie Tiller vil drive, ikke et supermarked med pallesalg. Hun har to heltidsansatte, to kveldsvakter og stadig flere fornøyde kunder. Hun kaller det et «åndelige fellesskap», for sammen gjør de butikken levedyktig, mener Tiller. 700 husstander skal ha mat og andre varer gjennom hele året. Sommersesongen byr på 300 hyttestander og «ukjente» kunder. «Ukjente kunder» betyr kunder betjeningen ikke er på fornavn med.

Ved siden av å drifte butikk og kunder er Jeanie en lokal inspirator. Hun inviterer til alt fra dukkevogntog til juletrefester og sommerfester med ambulerende bevilling og band. Dessuten liker hun at det ser trivelig ut også. Både ute og inne. Grøftekanter og andre småplasser rundt hele butikken er beplantet til lokalbefolkningens store glede. Dessuten gir hun bort blomster til jul. Til alle kunder, selv de som bare kjøper en sjokolade.

Jeanie i kjent positur. Her har hun nettopp fått kake fra Radio Fredrikstad som «Ukens smil» Foto fra: Fredriksstad Blad. t.h. Pose fra samme butikk.

– God nærbutikk (FB 17/1-2004). Nærbutikken vår her på Lunde, Jippi Mat, yter veldig god service. De bestreber seg på å ha det vareutvalget kundene vil ha, de kjører ut varer og er i det hele tatt veldig serviceminded. Det er godt å ha en slik butikk i nærmiljøet. Nå må folk på Søndre Kråkerøy kjenne sin besøkelsestid, sier en fornøyd kunde.

– Jippi! (FB 21/7-2003). Jeg vil sende en vakker symbolsk rose til Jippi Mat på Kråkerøy. Betjeningen der er kjempesøte. Min sønn på fire og et halvt år hadde besøk av venner fra barnehagen sin, og vi trengte diverse saker fra butikken. Jeg ringte, og fem minutter senere fikk jeg varene levert hjem! En fortsatt god sommer, hilser Christin Solheim.

– Karlssons lim (FB 10/10-2003). Solgunn fra Torp bør ikke reise helt til Sverige for å få kjøpt Karlssons lim, slik hun antydet på siste side forleden. Jippi Mat på Lunde på Kråkerøy fører dette limet, opplyser Jeanie Tiller.

Bunnpris:

I 2008 ble det etablert Bunnprisforretning i bygningen, først drevet av Roar Jensen som var den siste som drev Kråkerøy Super på Bjølstad før Kiwi tok over. Bunnpris er deretter drevet av andre frem til nedleggelsen var et faktum i 2016.

Fredriksstad Blad skriver 9/12-2016: – Bunnprisbutikken på Lunde på Kråkerøy er slått konkurs. Nå blir det opphørssalg. Sist onsdag stengte butikken dørene brått midt på dagen. Bostyrer var innom butikken onsdag og det ble besluttet å stenge umiddelbart, forteller distriktssjef Tor Haugen i I. K. Lykke AS, som er firmaet som eier Bunnpris-butikkene. Bunnpris har bare ett år igjen av leiekontrakten med huseier og vil ikke åpne nytt utsalg i lokalene, sier distriktssjefen. Det er to heltidsansatte og to deltidsansatte som blir berørt.

Joker:

10. november 2017 melder Fredriksstad Blad at Norgesgruppen har overtatt butikklokalet etter Bunnpris. Vinteren 2018 kunne Joker ønske velkommen i nyoppussede lokaler.

Under: Fotos fra oppstarten av det nye handelssenteret på Lunde i 1985. Alle fra Fredriksstad Blad. Fotograf Jan H. Ihlebæk.
t.v. Inger Jensen satser på Lunde Handel på Ødegården på Søndre Kråkerøy. t.h. Hun har fått med seg sønnen Svein som har tatt permisjon fra flymekanikerjobben ved Rygge og skal arbeide i butikken.
t.v. Nytt postkontor på Søndre Kråkerøy. Fungerende postbestyrer Ragnhild Kristiansen og postkonsulent Ivar Sæterøy ønsker kunde Åse Berntsen fra Femdal velkommen til nytt postkontor i lokalene til Lunde Handel. t.h. Jorunn Olsen (foran fra høyre), Liv Adamsen, Wenche Jensen, Frøydis Alfredsen, Svein Jensen (bak f.v), Ernst Stafsengen og Irene Hansen skal alle arbeide i det nye senteret på Lunde.

Kilder:
– Handel og vandel på Kråkerøy 2010.
– Fredriksstad Blad 1985, 2003-2005 og 2016.
– Lokalsammfunnsprosjektet Lunde 2004.