Handel Glombo – Olavesen – Willys Snarkjøp – Fjellveien 13:

På Ballastholmen under Rød var det lenge to butikker, Jacobsens og Abrahamsens, som folk på stedet, hovedsakelig knyttet til Røds Brug, hadde å gjøre sine innkjøp hos. De lå begge som nære naboer i det gamle bruksområdet eller Bukta som strøket gjerne kaltes. Oppe i «Fjella», høydepartiet i åsen ovenfor, var det derimot ingen handelsvirksomhet før Elise Olavesen startet opp i beskjedent omfang på 1920-tallet.

Det var 25. februar 1929 at Elise Olavesen, født 1892, kunne melde at hun ville drive kjøpmannshandel på Glombo. Hun var nylig blitt enke og ville nå prøve å skaffe seg et utkomme på denne måten i tiden fremover. Hun overtok foreldrehjemmet i Fjellveien 13 og begynte forsiktig med en beskjeden kolonialhandel i bryggerhuset. Det har også vært nevnt at hun begynte så smått allerede i 1925, men da trolig på sin brors handelsbrev.

Willy Olavesen, hennes sønn, født 1916, kom inn i bildet og overtok butikkdriften i 1942. Omsetningen steg, og i 1954 kunne nye lokaler tas i bruk. Elise Olavesen døde i 1953. Lisbeth Frantzen, Willy Olavesens datter, beskriver sin far som en arbeidsom og energisk handelsmann, som foruten å betjene kundene ved disken også selv forestod vareutkjøringen til kundene, først med varesykkel, senere med bil som ble anskaffet.

I de fleste årene måtte han også selv hente inngående varer på Glombobrygga, dit de da ble bragt med Gressvikbåten. Det ble da mange tunge bører opp den bratte Sagabakken nede fra brygga. Etter hvert fikk han hjelp bak disken av både kone og datter, og da bil kunne tas i bruk, gjorde naturligvis også det den daglige drift lettere.

t.v. Elise Olavesen (1892 - 1953), kvinne med pågangsmot som åpnet egen handelsvirksomhet i barndomshjemmets bryggerhus i Fjellveien 13 for å skaffe seg et utkomme for seg og barnet sitt etter i 1925 å være blitt enke og eneforsørger i ung alder. Foto: Handel og vandel. t.h. På venstre side av Fjellveien sees bryggerhuset hvor Elise Olavesen hadde sin kolonialhandel. Flyfoto 1938: Fredrikstad i tid og rom.

At Willy Olavesen var en «sliter» når det gjaldt å drive butikken på beste måte, bekrefter Knut Larsen som vokste opp i nabolaget og av og til var med og jobbet hos ham. Han forteller at da Willy fikk anskaffet en trehjuls varesykkel med batteridrift, var det en viktig begivenhet etter den tidens forhold.

En dag stod han sammen med Willy Olavesen utenfor butikken og «fiklet» med den nyanskaffede varesykkelen og de ble så opptatt og fascinert av dette vidunderet at Willy rent glemte at han inne i butikken hadde åpnet tappekranen på en sirupstønne før han sprang ut for å ordne med sykkelen. Stor var ergrelsen da de etter en god stund ble klar over at sirupen hadde stått og rent ut over gulvet både lenge og vel og at gulvet så ut deretter. Også et tidsbilde fra den tidens vareutvalg i dagligvarebutikken.

I 1985 overdro Willy Olavesen – som døde i 2001 – butikken til datter og svigersønn Lisbeth og Steinar Frantzen, som deretter fortsatte virksomheten fram til 1990 da det ikke lenger fantes grunnlag for å fortsette. På det tidspunktet var de to tidligere konkurrenter i nærområdet, M. Abrahamsen og Joh. A. Jacobsens Eftf., begge for lengst avviklet, men til gjengjeld hadde de store kjedeforretningene holdt sitt inntog, og folk flest hadde fått seg bil og hadde ikke lenger noe problem med å handle sine dagligvarer utenfor sitt eget nærområde.

Da butikken i Fjellveien 13 ble nedlagt i oktober 1990, var den gjenstand for omtale i Demokraten der det bl.a. heter: – Det startet med Elise Olavesens kiosk, og det slutter med Willy’s Snarkjøp. Mye vann har strømmet gjennom Glomma i de mer enn 60 år slekten har drevet butikk i Fjellveien 13. Det heter videre: – Nærbutikken på Glombo er Kråkerøys eldste, og det var Willy Olavesens mor som startet kiosk. Allerede som ni-tiåring måtte Willy ta et tak i butikken. 

Og Willy Olavesen selv uttrykker seg slik i det butikkdriften skal opphøre: – Jeg har fått svært liten tid til å drive med andre ting, forretningen her på Glombo har betydd alt for meg. Kunder forsvant og med bil som fremkomstmiddel kjørte de til de større sentra. De ble drevet av tilbud — selv om jeg også har hatt mange gode tilbud opp gjennom årene, forteller Willy Olavesen», idet butikken legges ned for godt etter at datter og svigersønn hadde stått for driften de siste årene.

t.v. Kjøpmann Willy Olavesen utenfor butikken sin i Fjellveien, her avbildet i forbindelse med at det i 1990 sattes sluttstrek for den dagligvarehandel som der på stedet hadde vært drevet siden 1920-tallet. Foto: Demokraten / Handel og vandel. t.h. Stemning fra Glombo brygge slik øyas egen kunstner Erling Andreassen har gjengitt den fra den tid rutebåtene fra Gresvik-selskapet sørget for den faste forbindelse for folk på stedet med både Onsøylandet og byen. Bak losjelokalet på toppen av fjellet hadde Elise Olavesen og senere hennes sønn Willy sin butikk. Varene som de fikk tilsendt med båten, måtte trilles opp den bratte Sagabakken, en hard jobb både sommer og vinter.

Kilder:
– Handel og vandel på Kråkerøy 2010.
– Fredrikstad i tid og rom.