Handel Fuglevik – Fredriksen – Fjelle – Kråkerøyveien 84:

Fra 1926 drev Harald Fredriksen en frihandel på Fuglevik der adkomsten til Møllerodden tar av fra Kråkerøyveien. Denne handelsvirksomheten ble først drevet i den boligeiendom som han den gang var eier av, men ble senere flyttet over i den nye bolig som han etter en tid oppførte på nabotomten som inntil da hadde vært en ubebygd liten løkke. I telefonkatalogen for 1937 står Harald Fredriksen oppført som kjøpmann, i 1941 som innehaver av «melkehandel» og i 1953 – 54 med «frihandel», så virksomheten vekslet nok en del gjennom årene.

I butikken hadde Fredriksen hjelp av sine døtre. Selv var han kommunepolitiker gjennom mange år og representerte Arbeiderpartiet. Etter ham drev datteren Marit Fredriksen butikken noen år. Ved sin død i 1954 var han 73 år gammel. Han var født på Selbak hvor hans far var teglverksarbeider. 

Allerede i helt unge år måtte Harald Fredriksen yte sitt til familiens underhold, og han bestemte seg tidlig for å forsøke å rette på det som var skjevt og kritikkverdig i samfunnet. Han kom med i arbeider- og avholdsbevegelsen, og i kommunepolitikken på Kråkerøy var det altså Arbeiderpartiet som fikk nyte godt av hans arbeidskraft.

Han påtok seg mange verv og var kjent som en gnistrende taler når han var i slag. Det er sagt at «det var en fest å høre Fredriksen. Alltid hadde han noe å gi, og det ble båret frem friskt og humørfylt slik at det festet seg hos tilhørerne». Fredriksen-butikken i Kråkerøyveien 84 ble i 1959 overdratt til Henrik Fjelle, innehaver av et engrosfirma i kolonialbransjen, Danielsen & Fjelle, i Fredrikstad.

t.v. På butikktrappen ved Fredriksens frihandel på Fuglevik en sommerdag i 1956. Til venstre Marit Fredriksen med Arne Severinsen, deretter Astrid Dahlberg og Else Severinsen. t.h. Kjøpmann Harald Fredriksen (1881-1954). Foto: Handel og vandel.

Harald Fredriksen var en slagferdig, vital og utadvendt person som skapte liv og røre der han fartet. Det oppstod snart anekdoter om ham. Som ivrig medlem av Arbeiderpartiet var han vist den ære å få være med i mottagelseskomiteen da statsminister Einar Gerhardsen skulle tale på Folkvang i 1948. Talen ble som kjent historisk, og er senere bare kalt «Kråkerøy-talen». Etter at Fredriksen ved denne anledning fikk håndhilse på Gerhardsen, ble det sagt at han ikke vasket seg på den hånden før lenge etterpå. En «sannhet» han sikkert selv bidro til å holde liv i.

Henrik Fjelle var født 1902 og døde i 1972. Butikken på Kråkerøy drev han fram til rundt 1970. Ektefellene Borgny og Michael Aanes overtok deretter virksomheten på stedet. Det var hustruen som foresto driften. De ble senere eiere også av Erling Gulichsens kolonialforretning i Kråkerøyveien 65 og flyttet dermed hele virksomheten dit. Etter den tid ble det ikke gjenopptatt butikkdrift i Kråkerøyveien 84.

t.v. Kjøpmann Henrik Fjelle. t.h. Butikken skal angivelig være blant de første med selvbetjening og med separat rom/ brønn for melk. Dette bildet er fra Fjelles eiertid.

Kilde:
– Handel og vandel på Kråkerøy 2010.