Handel Fuglevik – Myhre – Johannesen – Kråkerøyveien 65:

I desember 1906 fikk sadelmaker M. Myhre utstedt grunnbok fra Fuglevik gårds eier på tomt nr. 61 under samme. Martin Myhre var født i Skiptvet 1868 og ble gift 1902 med Thea Høidal, datter av kjøpmann Thorvald Høidal på Smertu.

På tomten, i dag Kråkerøyveien 65, lot Myhre oppføre kombinert bolig- og butikkgård, og i samme år 1906 lot Thea Amanda Myhre, født 1877, registrere at hun aktet å drive handel under firma T. Myhre. I 1909 kunne hun meddele at handelen var opphørt. Hva ektefellen Martin Myhre angår, drev han sin virksomhet som salmaker/buntmaker i Fredrikstad. Ved makeskifte i 1910 ble Aksel Johannesen fra Kirkøya på Hvaler eier av gård og butikk i Kråkerøyveien 65. 

Han hadde tidligere seilt til sjøs i 17 år, senest som stuert. Hans kone het Oliane («Janna») Mathilde Rekustad og var fra Rolvsøy. Hun meldte 8.12.1913 at hun ville drive handel under firma 0. Johannesen, men da hadde butikken altså vært i drift alt fra 1910. Aksel og Janna Johannesen solgte gården og butikkvirksomheten i 1922, nemlig til kjøpmann M. Olsen, som imidlertid allerede året etter solgte videre for kr. 45.000 til Erling Gulichsen. Aksel Johannesen drev senere kull- og vedforretning på Smertu til han i 1931 bygde hus i Vennelystveien 13 på Bjølstad og etablerte kolonialforretning der.

På dette bildet fra tiden rundt første verdenskrig sees det som senere skulle bli Gulichsengården i nåværende Kråkerøyveien 65, nemlig som hus nummer to fra venstre der Skogveien tar av innover i et den gang fremdeles ganske skogrikt landskap i bakgrunnen. Foto: Handel og vandel.

Handel Fuglevik – Gulichsen – Aanes – Richvoldsen – Adamsen – Kråkerøyveien 65:

I eiendommen Kråkerøyveien 65 på Fuglevik, som Erling Gulichsen altså ble eier av i 1923, etablerte først hans far Joh. L. Gulichsen handel, men fra 1927 drev sønnen handelsvirksomheten der for egen regning. Det var den 17. april 1927 at Erling Gulichsen, født 1901, kunne melde at han vil drive handel på Kråkerøy, og om denne etableringen forteller hans datter Liv: – Min bestefar Johan Ludvig Gulichsen hadde begynt som handelsmann på Nabbetorp så tidlig som i 1888.

Denne butikken gikk meget bra og ble senere overtatt av sønnen Anker Gulichsen. På sine eldre dager kjøpte bestefar i stedet den kolonialhandelen som Aksel Johannesen da hadde drevet på Fuglevik. Dermed flyttet han til Kråkerøy sammen med sin yngste sønn Erling Gulichsen, altså min far. Det var nok hans hensikt med kjøpet at også min far skulle få komme i gang med handel, slik han tidligere hadde lagt forholdene til rette for eldstesønnen som overtok på Nabbetorp.

Det ble da også til at bestefar nokså snart overdro virksomheten til min far, som deretter fortsatte denne gjennom mange år. Kundekretsen vokste og ble stor, først og fremst på Fuglevik og Møllerodden, men det var også folk fra søndre delen av øya som handlet der. På 1950-tallet fikk gården et tilbygg mot syd langs Kråkerøyveien og da med store moderne butikkvinduer og med tidsmessig butikkinnredning innenfor.

Varer ble brakt rundt til kundene med varesykkel og etter hvert, d.v.s. i etterkrigstiden, også med bil. Brødvarene kjøptes inn fra A. R. Richvoldsen. Erling Gulichsen stod alltid selv i butikken og ekspederte kundene, gjerne iført hvit halvlang jakke. Den la han alltid stor vekt på skulle være nyvasket og sirlig strøket til enhver tid.

t.v. Bolig- og butikkeiendommen i Kråkerøyveien 65, her avbildet som Aksel Johannesens Colonialforretning i tiden rundt første verdenskrig. t.h. Butikkeiendommen som den fremstod etter påbygg og modernisering på 1950-tallet. Foto: Handel og vandel.

Liv Gulichsen forteller videre at det lenge var alminnelig at folk fikk «handle på bok» for så å gjøre opp når lønningsdagen var inne og penger stod til rådighet. De aller fleste gjorde opp for seg uten problemer, men naturligvis fantes det alltid «svake sjeler» inne blant. Hun sier at hennes farfar Johan Ludvig Gulichsen fortalte fra sin tid som handelsmann på Nabbetorp at han i perioder hadde vært en del plaget av tap på fordringer, og det i en helt annen målestokk enn hva som kunne forekomme mer leilighetsvis på Kråkerøy.

Han fortalte om en kvinne som nok handlet på bok hos opptil flere kjøpmenn samtidig og som ble svært støtt og fornærmet da han ymtet frempå om at nå var det kanskje på tide at hun gjorde opp for det hun skyldte ham. Da var svaret: «Nei, men Gulichsen da! Tar I boka fra meg, så tar I jo levemåten fra meg!» Så det var nok ikke alltid så lett å være stedets handelsmann i de dager. Ikke minst kunne tidene være ganske harde også på 1920-tallet og til dels også i deler av det følgende tiåret.

Erling Gulichsen avsluttet omkring 1972 sin karriere som kjøpmann ved å overdra både butikken og bolighuset i Kråkerøyveien 65 til ekteparet Borgny og Michael Aanes som fra tidligere drev handel i nabolaget, nemlig i Kråkerøyveien 84, der Henrik Fjelle drev butikken i perioden 1959 – 1971 og før ham Harald Fredriksen tidligere hadde hatt sin kolonialforretning.

Dermed ble de to butikkvirksomhetene slått sammen, i det all handel deretter ble konsentrert i Kråkerøyveien 65. Da Borgny Aanes senere avsluttet sin handel i Kråkerøyveien 65, ble den for en kortere periode videreført av Svein Richvoldsen og deretter av Morten Adamsen, som dermed ble siste innehaver før det hele var slutt. I dag holder en blikkenslagervirksomhet til på stedet, P. Andersen, kobber- og blikkenslager. Erling Gulichsen døde i 1983.

Fra venstre: Kjøpmann Johan L. Gulichsen, den første av kjøpmannsfamilien Gulichsen på Kråkerøy – Kjøpmann Erling Gulichsen (1901 - 1983) i unge år – Erling Gulichsen bak disken i butikkens kjøttavdeling. Foto: Handel og vandel.

Kilde:
– Handel og vandel på Kråkerøy 2010.