Handel Bjølstad – Danielsen – Kolonial og farvehandel – Kråkerøyveien 17:

Ole Danielsen, født 1900, død 1977, sønn av kjøpmann på Selbak Hans Gustav Danielsen, kunne 21. desember 1921 melde at han aktet å drive kjøpmannshandel på Bjølstad med bolig samme sted, nemlig i Kråkerøyveien 17. Trolig var det vel hans far som hjalp ham i gang med å etablere seg som kjøpmann, og også som gårdeier, i så ung alder.

I 1929 ble gården påbygd og butikklokalene utvidet. Det var vanlig dagligvarehandel det var tale om gjennom mange år, men i sine senere år som kjøpmann etablerte han også egen avdeling for malervarer i den ene delen av lokalene. Det var i 1935 at butikklokalet ble delt i to. I telefonkatalogen 1943 står han dermed oppført som innehaver også av Kråkerøy Farvehandel, likeledes ved bedriftstellingen i 1936.

Sønnen Hans Gerhard Danielsen, født 1924, overtok etter hvert kolonialhandelen, mens Ole Danielsen da fortsatte som farvehandler. I desember 1974 ble Ole Danielsens firma avregistrert. Hans Gerhard Danielsen hadde i en periode på 1950 tallet også forestått driften av kolonialforretningen i R. M. Sølands eiendom i Dalkleven 1 før han altså fortsatte i sin fars fotspor i Kråkerøyveien 17. Han flyttet senere til Larkollen. – Det er sagt at Hans Gerhard Danielsen skal ha vært den første kjøpmann på Kråkerøy som fjernet den faste disken og innførte selvbetjening av varer.

t.v. Kjøpmann Ole Danielsen (1900 - 1977) på eldre dager. Han var bare 21 år da han begynte sin mangeårige handelsvirksomhet i Kråkerøyveien 17. t.h. Anne Marie Danielsen ved kassa-apparatet. Fotos: Handel og vandel.

Selve forretningseiendommen Kråkerøyveien 17 stammer fra 1902 da Gustav Nygren festet tomten. Han var byggmester, men i 1903 melder han at han akter å drive handel. I 1904 nevnes «Landhandler Nygren». Han var gift med en datter av landhandler Thv. Høidal på Smertu. I 1907 solgte han til skomaker Jørgen Hansen, som i 1909 også kalles landhandler, hvoretter kjøpmann Aksel Johannesen så fikk skjøte i 1913. Han inngikk tinglyst leieavtale med kjøpmann Harald Gullichsen om «butikk m.m. i 3 aar fra 16.3.1914». 

Han er vel for øvrig identisk med den kjøpmann Harald Gullichsen, født i Sarpsborg 1875, som i mange år drev en velkjent kolonialhandel i Brogaten ved foten av bakken opp mot St. Hansfjellet. Etter ham ble for øvrig denne bratte bakken gjennom lang tid på folkemunne alltid kalt Gulliksbakken. I 1917 solgte Aksel Johannesen eiendommen videre til Lauritz Haugen, som så i 1921 igjen overdro den til kjøpmann John Adolf Larsen, hvis snarlige etterfølger allerede samme år så må ha vært ovenfor omtalte Ole Danielsen. 

Om snekker og landhandler Gustav Nygren er opplyst at han og familien emigrerte til Amerika og bosatte seg i Seattle, Washington. Denne Nygren-familien var opprinnelig fra Laxarby socken i Dalsland. Gustav Nygrens bror Karl Nygren var også snekker. Også han kom til Kråkerøy, der han bosatte seg ved Røds bruk. I en periode var han kusk hos grosserer Hans Kiær på Ekheim. Han døde i 1918 og etterlot seg enken Selma Nygren, som for øvrig i 2010 har fått sitt navn knyttet til den nye hovedveien mellom «Værste» og Glombo.

Kilder:
– Handel og vandel på Kråkerøy 2010.
– Avisklipp 1935 og 1939 fra Nasjonalbiblioteket.