Handel Bjølstad – Johannesen – Haugen – Begby – Bakken – A.R. Richvoldsen – Vennelystveien 13:

Aksel Johannesen, født 1876, død 1968, opprinnelig fra Kirkøya på Hvaler, bygde seg i 1931 bolig – og handelseiendom i Vennelystveien 13 på Bjølstad og etablerte kolonialhandel der etter tidligere å ha drevet først kolonialhandel på Fuglevik og deretter brenselsforretning på Smertu. Opprinnelig hadde han seilt til sjøs, senest som stuert med seilskip. Han var gift med Oliane Mathilde, kalt Janna, Rekustad, født 1873, død 1961, fra Rolvsøy.

Opprinnelig hadde handelsvirksomheten foregått i hennes navn, men fra 1930 i hans eget. Butikkvirksomheten i Vennelystveien 13 pågikk for Aksel og Janna Johannesens regning til omkring 1947, da nye folk kom inn i bildet og drev virksomheten videre, først Norvar Haugen, deretter svigersønnen Jens Begby (1913 – 1997) som i 1948 ble etterfulgt av Asbjørn Andersen fra Trolldalen og senere dennes sønn Oddvar Andersen.

Da sistnevnte etablerte egen kolonialhandel i Rødsbakken, kom i 1958 Jens Begby igjen inn i bildet og drev virksomheten fram til 1969 da Odd Reidar Bakken fra Selbak tok over. Han hadde tidligere vært ansatt hos Begby. Bakken opphørte med sin drift av butikken etter forholdsvis kort tid. Selve eiendommen ble solgt til Jens Begbys bror Gunnar Begby som drev kjøpmannshandel i byen.

t.v. Nærbilde av Aksel Johannesens eiendom med butikk for «kolonial og fetevarer» i Vennelystveien 13. t.h. Kjøpmannsparet Aksel og Oliana («Janna») Johannesen som gjennom årene drev handel flere steder på Kråkerøy, senest fra 1931 i Vennelystveien. Begge fotos: Handel og vandel.

Butikken ble nå drevet av bakerifirmaet A.R. Richvoldsen, i det Magda Richvoldsen da forestod den daglige virksomheten. Richvoldsen ble også eier av selve eiendommen. Etter Richvoldsens tid var handelsvirksomheten i Vennelystveien 13 forbi, bortsett fra at Fr. Ellefsen drev bokhandel der en kortere tid.

Jens og Evelyn Begbys datter Kirsten Begby husker blant butikkansatte i sin fars driftsperiode navn som Reidun Norli, Bjørg Andersen og Greta Iversen. Hun forteller videre at i bestefaren Aksel Johannesens tid var det alltid visergutt i butikken, mens Jens Begby derimot raskt anskaffet en liten varebil og selv kjørte ut sine varer til kundene.

Handel Bjølstad – Bjølstad Kolonial – Andersens – Rødsveien 4:

Asbjørn Andersen, som i likhet med den tidligere innehaver Aksel Johannesen hadde seilt til sjøs som stuert, overtok fra 1948 driften av dagligvarebutikken i Vennelystveien 13. Det ble til å begynne med hans kone Erna Andersen som forestod butikkdriften mens han selv fortsatte som stuert på hvalfangst. I 1953 sluttet han på sjøen og drev deretter butikken fram til han døde i 1957, bare 47 år gammel.

Erna Andersen var født 1911 og døde i 1983. Sønnen Oddvar Andersen, da 23 år gammel og nyutlært elektriker, fikk da overta virksomheten og drev butikken i Vennelystveien 13 fram til 1958 da han overflyttet sin handelsvirksomhet til nye lokaler i Rødsveien 4, et stykke oppe på vestre side av Rødsbakken. Der fortsatte han til driften ble avviklet i 1973. Sammen med ham om butikkdriften var hans kone Laila.

I årene fra 1966 til 1973 drev Oddvar Andersen ved siden av dagligvarebutikken i Rødsbakken også sommerkiosk i Sandvika ved Enhus. I denne kiosken førtes gjerne også et utvalg av vanlige dagligvarer ved siden av de mer typiske kioskvarer. I sommersesongen gikk kioskdelen av virksomheten meget bra, og i toppsesongen kunne det faktisk være større omsetning der enn i «hovedforretningen» i Rødsbakken på Åsgård.

Kiosken i Sandvika ble solgt i 1973, men fortsatte en tid med ny innehaver. Butikken i Rødsbakken fikk derimot ingen fortsettelse og ble aldri gjenåpnet. Det har derimot vært drevet agenturvirksomhet fra lokalene.

Midt i bildet fra 1978 ligger kiosken i Sandvika. Flyfoto: Fredrikstad i tid og rom.
På 1970-tallet bygget vi barna, på indre Poseholmen, en liten kiosk hvor vi solgte et og annet smågodt til hyttefolket her ute. Slikkeriene kjøpte vi hos Oddvar Andersen i Sandvika. Roger Kjellvik holder hammeren.

Kilder:
– Handel og vandel på Kråkerøy 2010.
– Nettstedet Fredrikstad i tid og rom.