Om noen av øyas gamle butikker:

Landhandlere har det antagelig vært på øya fra 1860-årene. Før den tiden måtte folk dra over til høkerne i Forstaden eller Gamlebyen for å handle. Av Kråkerøy-kjøpmenn kjennes fra 1870-årene N. S. Andersen som ved brukstidens begynnelse hadde åpnet handel på Smertu der hvor kjøpmann A. L. Johannessen senere drev. Rundt 1880 åpnet bruksarbeider Hans Olsen en liten butikk i «tranga» ned mot Bekkhus ferjested, senere overtatt av Anker Pedersen. I Trolldalen ble det åpnet en landhandel omkring århundreskiftet. Den ble søkt ikke bare av stedets befolkning, men også av jakteskippere og andre sjøfarende som den gang hyppig søkte nødhavn i Kjøkøysundet.

Bjølstad I
Bjølstad II
Bjølstad III
Fuglevik I
Fuglevik II
Fuglevik III
Glombo I
Glombo II
Kjøkøy
Langøya
Lunde
Posten på Kråkerøy
Rød
Smertu I
Smertu II
Smertu III
Tangen
Trolldalen I
Trolldalen II