Stygt overfall i 1874:

Adressebladet 15/4-1874 gjengir en dramatisk sak fra Kråkerøy – med dødelig utgang. Først publisert i Fredriksstads Ugeblad: – Fredriksstad, 3. april. Noen arbeidere fra Græsvik Brug, som søndag aften hadde vært over på Kråkerøy, kom på hjemveien om natten i klammeri med noen fremmede sjøfolk, som innhentet dem på veien. Klammeriet gikk straks over til håndgripeligheter, og under disse fikk Filer Ludvig Hansen et slag av en åre i hodet, så han ble liggende på stedet.

Fra Græsvig Brug, med Kråkerøy, Røds Brug, Ballastholmen - og Glombobrakka til høyre i bakgrunnen. Foto fra: Fredriksstads-industri i tekst og billeder(1898).

En annen av arbeiderne ble forfulgt like ned til sjøkanten, og for om mulig å redde livet sprang han i vannet, men fikk i det samme et knivstikk i ryggen, og da dette ikke felte ham, kyltes en åre også etter ham, som dog heldigvis ikke traff. En tredje av arbeiderne ble med kniven på strupen tvunget til å levere sitt ur. Slik fortelles det i det minste.

Ett er imidlertid visst, og det er at Ludvig Hansen, som braktes hjem i bevisstløs tilstand, døde etter omtrent to døgns forløp, etterlatende enke og flere små barn. De overfalte har oppgitt, at røverne tilhørte besetningen på et amerikansk skip, som ligger nede på Floen, ferdig til å gå til Australien. Som følge av det intruffede, ble i går 3 av skipets mannskaper arrestert og innsatt i fengselet. Hittil skal de arresterte ha nektet alt, men ennå er nok ingen vitner avhørt; dette vil rimeligvis skje i morgen.

Opplagsplass Huth. Foto fra: Fredriksstads-industri i tekst og billeder(1898).

Kilder:
– Fredriksstads-industri i tekst og billeder(1898).
– Adressebladet 1874.