Nødlanding ved Kråkerøy:

Til Sarpsborg Arbeiderblad ble det sent i går kveld meldt at et militærfly hadde nødlandet ved Kråkerøy etter først å ha kretset omkring byen for om mulig å finne en landingsplass. Flyets bevegelser vakte stor oppmerksomhet, og Fredrikstad Kringkaster avbrøt sendingen og det ble gitt meldinger beregnet på flyet, men disse ble ikke oppfattet. En hadde tenkt å arrangere landingsplass på Øra ved hjelp av billykter. Like etter måtte flyet gå ned på grunn av at bensinen slapp opp. 

Ingen av flyets besetning på 5 mann kom til skade. Ombord i flyet var en ung militær fra Tune, Arne Haug. Flyet som nødlandet var et i England nyinnkjøpt 2-motors Ansomfly, som ble fløyet hit med mellomlanding i Danmark. Det var sterk tåke over Østlandet i går ettermiddag og en landing på Gardermoen måtte oppgis. Derfra ble flyet dirigert til Fornebu, men denne fant ikke flyverne. Så ble Rygge flyplass foreslått, men denne fant de heller ikke. De tok da kursen sydover for om mulig å finne et eller annet sted å lande. Da bensinbeholdningen slapp opp, så flyets fører, fenrik Thuen et skimt av land og sjø og besluttet seg for å gå ned. Fenriken uttaler til NTB at landingen gikk utmerket.

Flyet dukket litt med forstellet idet det tok vannet. Samtlige ombordværende kom seg opp gjennom flyets takluke. Det var foruten føreren, fenrik Thuen, kaptein Lærum som er navigatør, radiotelegrafisten løytnant Bjørnå og fenrikene Vollan og Haug. De forsøkte først å sette ut gummibåten, men den fungerte ikke. De ble derfor sittende oppå flyet å rope om hjelp. En fiskerskøyte passerte like forbi dem uten at de ble oppdaget.

Imidlertid hadde en hos i bygningsarbeider Johan Kristiansen sett flyet komme i lav høyde, med lyskasteren på, og at det plutselig gikk ned på elven. Kristiansen og hans sønn, fisker Sigurd Johan løp øyeblikkelig til motorsnekken og satte ut på elven. De hørte ropene fra flyet og like etter var alle de ombordværende tatt opp i motorsnekken. Flyet ble tatt på slep til land og fortøyet. Det holder seg så vidt flytende.

I Fredrikstad vakte flyets bevegelser som nevnt stor oppmerksomhet og da man hadde inntrykk av at flyet styrtet ned ble det gjort store foranstaltninger for å hjelpe. Soldatene i Gamlebyen ble utkommandert, likeså leger og hjelpemannskaper. Det var utvilsomt en lettelse for folk å få kjennskap til at landingen var gått bra.

Litt mer om flytypen som nødlandet:

Flytypen, også kalt Faithful Annie, ble først tatt i bruk av RAF Coastal Command i mars 1936. Flyet ble brukt som rekognoseringsfly og lett bombefly mens mer egnete flytyper var under utvikling. Da 2. verdenskrig startet i 1939 ble flyet trukket ut av tjeneste og ble siden brukt primært som et treningsfly og lett transportfly. 1102 fly av denne typen ble bygget og tjenestegjorde fra 1936 til 1968. 32 års tjenestetid er ganske imponerende. 

Norge vurderte flytypen i 1938 som lett bombefly, men endte opp med å kjøpe Caproni 310 istedet. Flytypen ble innkjøpt åtte år senere under engangsanskaffelsen i 1946. 10 stk Avro Anson Mk.1 ble innkjøpt som opplæringsfly for navigatører og telegrafister. Høsten 1946 ble Fenrik Odd Vollan sendt over til Storbritannia for å besikte og godta de fem første flyene. Disse skulle leveres i god flyvedyktig stand. Flyene var ubevæpnet og uten ryggtårn. De to flyene ved 5. Maintenance Unit i Kemble var i god stand mens flyene ved M/U 23 i Nord Irland var heller dårlige.

Dette ble lovet utbedret til overtakelsen. Planen var at disse fem fly skulle være leveringsklar til jul samme år, men kun to var klar. Flyene skulle flyes hjem av norsk personell. DJ 513 ble ført av Lt. Hans Grøn Lund og EG 274 ble ført av Fenrik Egil Thuen. Fenrik Vollan fulgte med hjem i dette flyet.

19. desember startet turen fra Marston, videre via Frankrike, Tyskland og Danmark til Gardermoen. DJ 513 fikk motortrøbbel under turen og ble stående i Tyskland mens EG 274 fortsatte hjemover alene. Flyet mellomlandet på Karup i Danmark og startet turen hjem mot Gardermoen. Over SørNorge lå tåken tykk og landing på Gardermoen var uaktuelt.

To forsøk på landing på Fornebu ble avbrutt og flygeren ville da prøve å lande på Øra ved Fredrikstad. Flyet gikk i mellomtiden tom for drivstoff og måtte nødlande i Vesterelva ved Kråkerøy. Ditchingen gikk fint og alle fem passasjerer ble reddet av en lokal fisker. Flyet ble siden reddet på land men ble avskrevet pga store skader. De øvrige leveransene av Anson fly gikk siden uten dramatikk og høsten 1947 var alle levert.

Øra nødlandingsplass i ekserserkart fra 1922. Fredrikstad i tid og rom.

Kilder:
– Artikkel SA 21/12-1946 og illustrasjonsfotos av samme flytype fra nett.
– Fly brukt av det Norske luftforsvaret, hefte nr. 11. Av Olve Dybvig.