Sjøminer i Kråkerøyskjærgården:

Både Tyskland og England minela kystlinjer i oppseilingen til andre verdenskrig. Problemet var selvsagt golfstrømmen og stormer som sendte mange av disse sjøminene mot Norge og Sverige på denne tiden. Disse, i tillegg til spredte miner fra første verdenskrig, er helt frem til i dag funnet langs Norskekysten. Hendelsene ble selvsagt omtalt i lokalpressen og her er to eksempler.

Smaalenens Social-Demokrat 27/11-1939:

– Miner ved Hvaler – En sprunget like utenfor Kråkerøy i dag, – en er i drift ved Vesterøya. De siste dagers storm i Skagerak har drevet mange miner nordover, og det blir meldt om miner på både vest- og østsiden av Oslofjorden og Bohuslenkysten. I farvannet utenfor Grisebåene og Torbjørnskjær skal det være sett flere, men foreløbig har en sikre meldinger bare om en som er i drift innover. Smaalenenes Social-Demokrat har fått melding om at et par fiskere lørdag så en drivende mine ved Torbjørnskjær.

Politiet melder likeledes at to alkejegere fra Fredrikstad lørdag observerte en mine like sydvest for skjæret. Disse meldte fra så snart de kom til land og politiet ga innberetningen videre til militærmyndighetene i Horten. Senere har vi fått melding om at den samme mine er sett ved Grindskjærknubben, nord for Seilø, vestligst ved Vesterøya, – Den er i drift nordover.

Ved middagstider får Smaalenenes Social-Demokrat, opplyst at det ved 12-tiden hørtes et veldig smell ute i skjærgården. Det viser seg senere å være ved Randholmen i innløpet til Femdalsund på Kråkerøy at en mine er eksplodert. På Kosterfjorden ble det lørdag uskadeliggjort 2 miner. I dag ble det på samme sted observert 2 nye miner. En svensk minesveiper er på vei til land med dem. Slik som været nå er venter en at flere miner skal komme drivende.

Smaalenens Social-Demokrat 28/11-1939:

– To miner eksploderte i skjærgården i går og stadig nye miner driver opp langs Bohuslän, hvor de blir uskadeliggjort. Som meddelt i det meste av vårt opplag i går innløp det sent i går middag melding om at en mine var sprunget ute ved Råholmen, som ligger ved innseilinga til Femdalssund på Kråkerøy.

Råholmen ligger forholdsvis langt ute fra Kråkerøy og er ubebodd, så minesprenginga, gjorde ingen skade. Det kraftige smellet ble hørt på lang avstand. På Gresvik forteller flere at smellet hørtes ganske kraftig og videre er smellet hørt bl. a. i Glemmen og Fredrikstad. Det ble også i går middag meldt fra forskjellige steder på Hvaler at det var hørt en kraftig sprengning omtrent samtidig, og en trodde først at det var samme eksplosjon som var hørt over hele skjærgården her ute.

Imidlertid er det senere kommet melding om at en på Kirkøy har hørt to eksplosjoner, så en går derfor ut fra at en mine er eksplodert lenger ute omtrent på samme tid som den ved Kråkerøy. Den mina som er eksplodert lengst ute er vanskelig å stedfeste, men det må være et steds mellom Heia og Torbjørnskjær.

Det er ikke til i formiddag kommet flere meldinger om drivende miner i farvannet ved Hvaler, men straks innenfor svensk sjøområde kommer det stadig nye drivende nordover. Som nevnt i går ble 2 miner uskadeliggjort lørdag og 2 i går, alle i Kosterfjorden. I dag kom ytterligere 3 miner drivende i Kosterfjorden. De ble uskadeliggjort i formiddag. På grunn av den økede minefare holdt fiskerne seg i land i natt.

Mine på Isegran. Foto 2017: Roger Kjellvik.

Kilder:
– Smaalenens Social-Demokrat 1939.
– Illustrasjonsbilder fra nett.