Om brannen på Glommens mek. Verksted 10/2-1942:

Det er lite, fortalt historie å finne om brannen ved Glommens mek. Verksted i 1942, så her må bildene fortelle.
Tusen takk til Goodtech Projects & Services, Fredrikstad for utlån av bilder.

Den alvorlige brannen på verkstedet startet om morgenen 10. februar 1942 da en elektriker i 22 graders kulde skulle tine opp rørene til trykkluften. Han brukte loddelampe med åpen varme, og det tok fyr i noen materialer. Det var et rent uhell. Brannmannskapet ved bedriften gjorde en utmerket innsats ved slokkingen.

Plateverkstedet ble helt ødelagt, og snekkerverkstedet og maskinverkstedet fikk store skader. Den samlede skade oppgis til flere hundretusen kroner. Takket være et raskt forsikringsoppgjør var nytt maskinverksted på plass allerede året etter.

Kilder:
 – Goodtech Projects & Services billedarkiv.
– Kråkerøy – en østnorsk kystbygd II 1995.
– Nordisk Tidende 12/3-1942.