Om Pynten/Pålebukta under Enhus:

Pynten er en strandsitterplass som ligger helt ute ved Pålebukta innenfor Glufsa. Denne plassen ble ryddet omkring 1790. Stua på plassen var ganske liten og lå helt nede i strandkanten. Rester av den første grunnmuren ble funnet da Andreas Pettersen bygde sitt hus der ute i 1868. Halvor «Fanden» Bårdsen (1733 – 1800) var rydningsmannen på Pynten. Han bodde først på Ballastholmen inne i elva ved Glombo, men flyttet ut til Pynten i 1791. Her bygde han seg en liten stue. Halvor eide ikke jord, og det ble i 1801 skrevet om hans enke at hun var «husmand uden jord». Halvor drev fiske og sjøfart, og sagnet forteller at han også skal ha syslet med vrakplyndring og den slags når leilighet fantes.

Halvor var gift med Berte Bårdsdatter (1751 – 1810). De fikk barna Johanne f.1773), Ole (f.1779), Niels (f.1781), Ellen (f.1783), og Ann-Marie (f.1791). Etter Halvors død ble Berte fortsatt boende en tid på plassen med sine barn. Senere flyttet hun opp til Trosvikstranda, hvor hun bodde til sin død. Andreas Pettersen og Katharina Andersdatter Andreas Pettersen (1830 – 1887) var den første som slo seg ned på Pynten etter Halvor Bårdsens familie. Han var egentlig fra Lærdal i Bohuslän. Mens det ble bygget på Langøya, bodde han med familien på Krossnes i Onsøy.

Et gammelt innflyttingsbevis viser at Andreas flyttet til Langøya 17.11. 1868. Andreas var gift med Katharina Andersdatter (1829 – 1900). De hadde fem barn. Det var Sara-Kaisa, Anders, Paul, Anna-Britta og Mathilde. Andreas ryddet litt jord og satte opp huset sitt like ovenfor tuften av Halvor Bårdsens stue. Andreas utførte litt pliktarbeid på Store Enhus gård, som Pynten var husmannsplass under.

Andreas’ sønn Paul Andreassen (1858 – 1933) overtok gården etter sin far og bodde på Pynten til sin død. Han var gift med Eva. Som sin far utførte også Paul litt pliktarbeid på Store Enhus gård. Paul hadde også to kuer, og han dyrket opp løkka øst for plassen. Paul drev fiske, og han hadde fast torgplass i byen, hvor han solgte fangsten sin.

Peder Paulsen (1893 – 1979) var tredje generasjon på stedet. Han var gift med Agnes Sofie Andersen (1905 – 1986) fra Kråkerøy. Peder jobbet hele sitt liv på Norsk Teknisk Porselensfabrikk (NTP) oppe i byen. Han passet også tømmerlenser sammen med sin far. Peder var også den som sammen med sin gamle far, Paul, bygde veien på Langøya helt fram til Pynten. Det er det som nå er veien forbi sivet innerst i Lensebukta og fram til parkeringsplassen.

Til venstre: Peder Paulsen i snekka. (Gretha Gulliksen). Til høyre: Andreas Pettersen og kona Katharina Andersdatter som bosatte seg på Pynten i 1868. (John Bergmann). Fotos utlånt av Roy Frantzen.

Peder drev ellers og solgte brus til badegjester og hyttefolk, og han gikk med avisene til folk på Langøya. Peder og Agnes solgte Pynten i oktober 1946 da de bygde seg en bungalow rett overfor Roy Larsens butikk i Jegerveien. Styret i Metodistkirken vedtok å kjøpe Pynten av Peder og Agnes i 1946. I den tiden Metodistkirken eide stedet, ble det foretatt en del forandringer. Ny brygge ble satt opp, og et båthus som var i dårlig forfatning ble revet. Det som nå er fotballøkka ved Faulesund ble kjøpt opp og lagt til eiendommen, og snart ble det installert elektrisitet.

På folkemunne ble stedet bare kalt «Metodisten». Eiendommen ble i vesentlig grad brukt i menighetens ungdomsarbeid som mål for søndagsskoleturer og stevner. Noen av menighetens medlemmer fikk også bruke Pynten som feriested. På 70-tallet prøvde metodistene å få stykket opp den fem mål store tomta til hyttetomter. Denne planen ble stoppet av kommunen, og til Metodistkirkens årsmøte 27. april 1973 ble Pynten foreslått solgt til Kråkerøy kommune. På et møte i herredsstyret i mai samme år vedtok de folkevalgte å kjøpe eiendommen for 120.000 kroner.

Til venstre: Slik så husmannsplassen på Pynten ut i tiden da Agnes og Peder Paulsen bodde på stedet. Erling Andreassen malte bildet til Greta Gulliksen i 1983 (Greta Gulliksen). Til høyre: Fra samme plass 12. februar 2017. Foto: Roger Kjellvik

Onsdag 18. august 1982 ble Pynten tatt i bruk som et skoletilbud for elever med tilpasningsvansker. Pynten ble da en avdeling under Kråkerøy ungdomsskole. Ved oppstarten var det to elever og en lærer, men staben ble etter hvert utvidet med en miljøarbeider. Elever og voksne har i fellesskap stått for oppussing av de tre bygningene: Hovedhuset, strandstua og uthuset. De tre første årene var det skolestue i strandstua mens hovedhuset ble pusset opp. Innflytting i hovedhuset skjedde i 1985.

I 1992 ble det lagt kommunalt vann fram til Pynten, og det ble installert vannklosett. Fram til da måtte vann bringes med ut til Pynten om morgenen, og utedo var det i uthuset. I 1993 var skolen utvidet til å bestå av 6-7 elever fra Fredrikstad kommune, og staben skulle bestå av to lærere og en miljøarbeider. Slik var det også i 1999. Fra 1993 har Langøya hytteforening hatt sitt årsmøte og sin årlige sommerfest på plenen nedenfor strandstua.

Egne fotos fra Pynten:

Kilder:
– Langøya – et sted på Kråkerøy. Roy Frantzen og Svein Skahjem.
– Kråkerøy – en østnorsk kystbygd Bind II 1995.
– Takk til Roy Frantzen for uvurderlig informasjon.