Om Putten under Kjøkøy:

Strandbebyggelsen Putten skriver seg fra midten av 1700-tallet (nevnt første gang 1756). Til å begynne med var det nok en regulær strandstue eller husmannsplass, men fra slutten av 1700-årene flyttet eieren av selve Kjøkøygården dit og slo seg ned der. Her bodde da senere bl. a. den velstående skipper Knut Andersen. En tid skal det etter hva tradisjonen forteller ha vært gjestgiveri på gården. Sikkert er det i hvert fall at stedet var skysstasjon. Ole Bårdsen (1696 – 1761), en Hvalerlos, med hustru Christine Hansdatter skal ha bodd på Adarøya fra 1726 til 1736 da han kjøpte Bankerød på Vesterøy. Antagelig bodde han på Putten.

Simen Nielsen nevnes som husmann på Putten i 1762. Han var gift med Ingeborg Andersdatter. De hadde barna Ole og Oleana. Tore Johannesen fra Høkeli på Hvaler sies i 1763 å være flyttet til Putten. «Men det blev bare en kort visit. Allerede aaret efter kom de tilbake til Hvaler.» Rasmus Olsen flyttet i 1772 fra Putten til Sanne i Tune. Hans Bentsen het hans etterfølger som husmann på Putten, hvortil han kom 3. april 1772 fra Onsøy. Anders Olsen, født på Enhus, bodde først på selve Kjøkøygården, men flyttet senere til Putten hvor han døde i 1794.

Even Andersen Movig bodde på Putten en kortere tid omkring år 1800. Han var skipper og en velstående mann. Han var fra vestsiden av fjorden, formodentlig sønn av Anniken Maria Andersdatter Kjøge i hennes ekteskap med Anders Hansen Movig på Nøtterøy. Even Movig eide hele Kjøkøya, men solgte i 1801 til Knut Andersen for 1 398 daler. Even Movig var gift med Dorthe Sandersdatter. De hadde bl. a. barna Anders (f. 1795), Anniken (f. 1797) og Maria (f. 1800).

Lorentz Christiansen (1785 – 1860) var også skipper, egentlig fra Hvaler. Hans kone var Ella Sjøberg (1793 – 1867). Han kjøpte Putten i 1815 etter fra 1811 til 1813 å ha eid Trolldalen, men har muligens også bodd på Kjøkøya. Han solgte i 1826 Putten og overtok Sandbrekke på Hvaler. Han hadde her i bygda til dåpen barna Karl (f. 1815), Amalie (f. 1817), Peter Sjøberg (f. 1821), Thomas (f. 1822) og Edvard (f. 1824). Av barna ble Karl (1815 – 77) skipper og reder og bodde på Brunsvik på Hvaler. Han var gift med Karen Mathea Grude. Amalie (1817 – 48) ble gift med skipper og reder Amund Amundsen, senere på Hvitsten i Borge.

Peter Sjøberg (1821 – 1900) ble boende som skipper og reder på Hvitsten og var gift med 1.) Anne Helene Amundsen, 2.) Olava Kristine Amundsen. Thomas (1822 – 1913) ble skipsreder på Putten i Hvaler og var gift med Amalie Halvorsen. Edvard (1824 – 82) var skipper og reder, bodde på Sandøy, Hvaler, og ble gift med Amalie Andreasen.

Gammel stenhuggerbebyggelse ved Putten syd på Kjøkøya. Husene t. v. er fra sist på 1800-tallet. Huset t.h. fremtrer i modernisert utgave på dette bildet fra 1955. I forgrunnen stikker spantene av en lekter - eller et skutevrak opp. Vraket er senere fjernet. Ingrid Arntzen, oppvokst i området, forteller at i huset t. v. bodde i hennes barndom Johan Olsen som drev gårdsbruket på Putten. Det var to leiligheter i det andre huset, Katinka Appelgren bodde i den ene og to svenske ungkarer, henholdsvis stenhugger og skomaker i den andre. I huset t.h. bodde Davida og Gustav Hillingseter. Foto: Lauritz Opstad.

Erik Mikkelsen (1793 – 1844) fra Møklegård i Onsøy fikk i 1826 skjøte på Putten (5 lisp. tunge) av Lorentz Christiansen for 600 daler. Erik var gjestgiver der ute og synes å ha sittet ganske bra i det. Hans kone Ellen Mikkelsdatter (1801 – 1849) var også fra Onsøy. Deres barn var bl. a. Mikael (f. 1826), Helene (f. 1827), gift med Anders Christiansen Stenverpet, Kjønik (f. 1831, død som matros 18 år gl. 1849), Johan Didrik (f. 1833), Inger Mathea (f. 1834), Grethe (f. 1837) og Ole Martin (f. 1842).

Mikael overtok Putten og Ole Martin flyttet til Guldbergsiden i Glemmen. Han var tømmermann og døde til sjøs i 1898. Mikael Eriksen (f. 1826) fikk seg farsgården utlagt for 475 daler ved skiftet etter moren i 1850. Han var matros i sine yngre år, men drev senere en del med bygging av småbåter hjemme på Putten. Han solgte stedet i 1893 og endte selv sine dager i Vaterland. — Han var gift med Helene Eriksdatter (f. 1827) fra Onsøy. I 1865 hadde de barna Erik (12 år), Edvine (13), Karen (10), Maren (8), Edvin (7) og Johan (1).

På Putten holdtes samme år 2 kyr, 4 sauer og 1 gris. Av barna døde Edvin (f. 1859) ugift i 1879, Edvine (f. 1853) likeledes ugift i 1872, Erik (f. 1854) var sjømann. Ingen av barna ble boende her på Øya. A/S Granit fikk skjøte på eiendommen for kr. 8 000 29. september 1893. Putten har siden 1890-årene vært sentrum for stenindustrien på Kjøkøya, og det er stenbruddene og stenhuggerbebyggelsen som i nyere tid har preget stedet.

Kilder:
– Kråkerøy – en østnorsk kystbygd 1957.
– Gård og grunn på Kråkerøy 2005.