Om Poseholmen under Allerød:

Poseholmen, muligens av plantenavnet Pors, er siden omkring 1870 hjemsted for en fiskerfamilie, som søkte her ut fra Strålsundplassen (det vesle huset ved veien øst for Strålsund) for å komme nærmere fiskeplassene. Poseholmen er forbundet med Kråkerøy med en liten bro. Holmen har fra gammelt av tilhørt Allerød.

Johan Haakensen (f. 1829) var født i Onsøy, men kom som barn med sine foreldrene til Strålsund. Han kalles i 1865 husmann med jord, og ernærte seg dessuten ved fiske. Først overtok han plassen etter sine foreldre, senere flyttet han ut til Poseholmen ved Strålsundkilen og bygde seg en stue der. Han var først gift med Gunhild Jonsdatter (1830 – 1873) fra Femdal, deretter med Thea Johannesdatter (f. 1851). Etterkommere av Johan har senere bodd som fiskere på Posholmen.

Thea Josefine og Johan Henrik Haakensen var mor og far til 10 barn som vokste opp her ute på et rom og kjøkken. I folketelling for 1891 oppgis følgende av barna å ha bodd på holmen: Julius Johansen (f. 1874), Julie Theodore Johansdatter (f. 1881), Hans Johansen (f. 1883), Gunhild Marie Johansdatter (f. 1886), Jenny Sofie Johansdatter (f. 1888) og Inga Therese Johansdatter (f. 1892).

Etter hvert som barna vokste til, flyttet de ut, men det sies at så mange som 8 personer likevel skal ha bodd i det vesle huset der samtidig. Etter foreldrenes død var det de tre brødrene Johan Theodor (f. 20.08.1897), Hans og Julius som bodde på holmen. Julius stelte for det meste hjemme, mens de to andre drev med fiske. De ble oftest bare kalt for «Poseholmguttane». Posten hentet de på Nygård hvor de også kjøpte egg, melk og andre landbruksprodukter.

Da Hans og Julius døde, ble Johan en tid alene på holmen. Han giftet seg med Ragnhild på sine eldre dager og ga selv uttrykk for å ha fått det svært så bra. Strømmen kom til holmen først i 1970, og Poseholmen var det siste bebodde stedet på Kråkerøy som fikk strøm. Etter en tid ble konen syk og døde, og Johan ble igjen alene på holmen. De siste årene bodde han på Solliheimen Aldershjem hvor han døde 1993 i den høye alder av 96 år. Grunnleien han betalte for Poseholmen var beskjeden, to til tre kok med fisk i året holdt, sa bonden på Allerød. Nå er det slektninger som har overtatt huset der ute og benytter det til fritidsbolig.

Johan Theodor «stikker» ål, og en er fanget. Antakelig 1930-40-tallet. På bildet til høyre er Johan blitt eldre (1970-80-tallet) og står i døra på husmannsplassen, Poseholmen med noen av sine kjære katter rundt seg. Fotos utlånt av fam. Aaby.
Brua over til Poseholmen på slutten av 70-tallet. Strømmen har kommet. Bak kollen til venstre sees taket på husmannsplassen. Foto hos Lars Storli.
Den gamle fiskerboligen på 1960-tallet. Nå fritidsbolig. Flyfoto: Widerøe.
På vei til Poseholmen. Foto: Roger Kjellvik.

Kilder:
– Kråkerøy – en østnorsk kystbygd 1957.
– Gård og grunn på Kråkerøy 2005.