Om Fauersund (Faulesund) under Enhus:

Faulesund I – «Annestua».
Dette var opprinnelig en husmannsplass som ble bygd av Mathias Larsen i 1870. Da fikk han husmannsseddel på plassen fra Enhus gård. Det betyr at dette var det andre bolighuset som ble bygd på Langøya, bare to år etter at Andreas Pettersen satte opp plassen som i dag heter Pynten. Kona til Mathias, Kaisa Pettersdatter, var sannsynligvis søster av Andreas Pettersen.

Navnet kommer fra sundet som går mellom Langøya og Glufsa. Lars Svendsen overtok plassen etter Mathias Larsen, og familien bodde her til 1900 da de bygde nytt og større hus rett over veien. Etter 2. verdenskrig bodde Hilda (1927 – 1990) og Øivind Larsen (f. 1927) i stua med sine fire barn. Det var Øivinds far, Gustav, som skaffet dem huset.

Bjørg Fliflet kan fortelle at familien i Annestua hadde griser, for de hadde avtaler med flere hytteeiere, blant annet Fliflet, om henting av skyller, grisemat. Hilda og Øivind hadde barna Steinar (f. 1948), Svein (f. 1956), Wenche (f. 1960) og Thorleif (f. 1962). Familien Larsen var de siste som bodde i Annestua. Det sto tomt i flere år og ble revet rundt 1970.

2 bilder av Annestua på Faulesundplass I. Fotos utlånt av Roy Frantzen.

Faulesund II
Den nye husmannsplassen lå over Moa, like østenfor det vi har kalt Faulesund I. Lars Svendsen (1863 – 1943) bygde huset i 1900, da førstnevnte plass ble for liten til familien. Det var et stort, hvitt toetasjes hus med lagård. Anette Andreassen bodde her i mange år med samboeren Johan Brandt. Hun kom fra Eidet på Kråkerøy. Anette hadde tre barn, Egil, Marry og Kjell. Marry ble gift med Arvid Johansen, og de slo seg ned i Bergmannhuset vest for Moa. Kjell var psykisk utviklingshemmet, men var en utrolig god stuper. Hytteungene stimlet ofte sammen i Johannesbukta når vi visste at Kjell skulle bade.

Anders Strand bodde i 2. etasje her i mange år mens han drev kiosken nede ved Hørrastua. Han var bror til Teodor Strand og Ragna Kristiansen i Molvikbrakka. Anders var først gårdsarbeider før han kom til FMV. Emil Johansen bodde også en stund på Faulesundplassen. (Se mer i boka: Langøya – et sted på Kråkerøy.) Faulesund 2 brant ned i 1973, og familien Linder, som bodde her, fikk ikke lov til å bygge opp huset igjen. Granittgrunnmurene kan fremdeles tydelig sees på stedet, og moreller og plommer kan ennå plukkes i den gjengrodde hagen.

Til venstre: Ekteparet Sara Kaisa og Lars Petter Svendsen bygde husmannsplassen «Faulesund II» i 1900. Til høyre: Anette Andreassen og sønnen Kjell bodde i mange år på Faulesundplassen. Fotos utlånt av Roy Frantzen.
Grunnmurene til Faulesund I «Annestua» t.v. og Faulesund II ligger fortsatt der ute, bare man leter godt nok.

Kilder:
– Langøya – et sted på Kråkerøy. Roy Frantzen og Svein Skahjem.
– Kråkerøy – en østnorsk kystbygd Bind II 1995.
– Takk til Roy Frantzen for uvurderlig informasjon.