Om Enlauget under Enhus:

Husmansplassen Enlauget ble ryddet i første halvdel av 1700-årene, muligens på 1740-tallet. Plassen lå ved bekken som løper sydover gjennom Enhusjordene, og sitt navn har den vel også fått etter denne bekken. Husene lå i østhellingen ved bekken, like sønnenfor store Enhus. Plassen ble nedlagt omkring 1880, da husene ble revet ned og flyttet til Møllerodden og ført opp igjen der som bolig. Tufta med grunnsten ligger fortsatt igjen på plassen, som kan sees i bildene under. Stedet er i dag litt vrient å finne.

Utsikt mot Kråkerøy ungdomsskole. Bekken til venstre og husmannsplassen på den lille kollen til høyre.

Auden Gjestsen (1709-1759) var visstnok den første som slo seg ned der. Han var født på lille Enhus, men en eldre bror overtok gården, og som det så ofte var tilfellet i slike situasjoner, ble det til at den yngste ryddet seg en plass under farsgården og tok opphold der. Auden ble gift i 1740 med Ellen Andersdatter (1715 – 1775). Hennes herkomst er ukjent. De hadde flere barn. 

Sønnene var Jens Audensen Enlauget og Ole Audensen Eidet. Videre hadde de døtrene Lene (f. 1742), gift med Andreas Jonsen Eidet, og Mari (f. 1748), gift 1788 med Peder Jensen Enlauget. Ole Audensen overtok bruken av Enlauget etter sine foreldre. Han ble ingen gammel mann, idet han omkom med orlogsskibet «Infødsretten» i 1785 (skifte 23. mai).

Han var gift med Mari Larsdatter (f. 1748), hvis far var Lars Johannesen Enhus. Ole og Mari hadde barna Mari (f. 1773); Auden (f. 1776), Lars (f. 1778) og Ellen (f. 1781). Av barna ble sønnen Auden gift i 1804 med Katrine Andersdatter (f. ca. 1786). Han var matros og bodde på Haugen under Smertu. Peder Jensen (f. ca. 1755) kom deretter inn som husmann på Enlauget, idet han giftet seg med enken Mari Larsdatter (1748 – 1814). Han hadde ingen barn med henne. Da hun så var død, giftet han seg på nytt i 1816 med stesønnens enke Katrine Andersdatter (død 1839). Med henne hadde han sønnen Andreas Nicolay (f. 1817).

Jon Olsen (1797 – 1875) het den neste husmannen. Han var født på Allerød, men giftet seg i 1827 med Karine Audensdatter (f. 1806) som var datter av Auden Olsen Haugen og Katrine Andersdatter og således stedatter av Peder Jensen Enlauget. Jon fikk bygselseddel på plassen i 1833 og ble senere boende der til sin død. Han var nok den siste husmann på stedet.

Etter hans død ble husene flyttet til Møllerodden og plassen liggende øde. Jon og Karine hadde flere barn, således Oline Jonsdatter (f. 1833) som i 1857 tok utflytning til Asker, Ole Peter Jonsen som i 1858 var gift med Inger Dorthea Johannesdatter fra Rakkestad og Andreas Jonsen (1845 – 75) som døde som ugift matros hjemme på plassen hos foreldrene. På Enlauget holdt de i 1865 2 kyr og 3 sauer.

Grunnmur med sirlig opplagt stein under nordvest-veggen mot bekken og jordet.
Tufta som ligger igjen etter plassen Enlauget måler noe sånt som 4 x 3 meter, så de klarte seg nok med 12 m2.
Det kan fortsatt følges en utydelig sti opp til plassen Enlauget.

Kilder:
– Kråkerøy – en østnorsk kystbygd 1957.
– Gård og grunn på Kråkerøy 2005.
– Bilder 2016: Roger Kjellvik.