Om Skauen/Amandahuset under Enhus:

Skauen/Amandahuset var opprinnelig en husmannsplass under Enhus.
Litt om folk: Anders Magnus Andreassen (1856 – 1911) ble gift med Hedda Andersdatter (1858 – 1891). Anders ble født i Dalsland i Sverige og kom til Onsøy før han var 20 år. Han var matros og ble senere stenhogger. Han giftet seg med Hedda Andersdatter i Fredrikstad i 1883. Hun var født i Krogstad i Sverige og kom til Fredrikstad i 1879. Etter giftermålet flyttet de til Hauge på Gresvik der Anders jobbet som stenhogger. Da Hedda døde, flyttet datteren Hulda til en tante i Sverige, mens resten av familien flyttet til Kråkerøy.

Anders Magnus Andreassen giftet seg så med Amanda Sjalotte Olausdatter (1862-1947) fra Langøya i 1891. Hun var også født i Sverige, og faren, Olaus Olsen, var fisker. Amanda hadde en kort tid vært husholderske hos Anders etter at han ble enkemann. De bodde i stua ved grinda der veien gikk ned til Enhuskilen. Huset ble kalt for «Skauen» og senere «Amandahuset». Anders Andreassen døde i 1911 av gulsot og kreft.

Amanda giftet seg andre gang med enkemann Johannes Andersen (1859-1933) som i sitt første ekteskap var gift med Maja Kaisa (Marie) Bodin (1861-1903). Her bodde etter dette Amanda og Johannes Andersen. Amanda hadde stor eplehave, og det hendte at guttungene tok seg noen epler som var på grener som hang ut over diket.

Til venstre: Amandahuset har i dag adresse Langøyveien 115. Det er Lilla og Johan Sørbøes barnebarn, Mikael, som har overtatt det og bygd det helt om, men i sin opprinnelige stil. Huset ble bygd i 1897 (Britt Jørgensen). Til høyre: Johannes Andersen til venstre og Johan Larsen med lue til venstre (Bolvik). Fotos utlånt av Roy Frantzen.

Amanda var liten av vekst, hadde svart hatt og bar gjerne en kurv med egg som hun solgte. Gjennom årene var det leieboere både i hovedhusets andre etasje og Marie («Marie Oppistua») og Johannes Andersen bodde i mange år i 2. etasje. Det betyr at det altså bodde to Johannes Andersen i samme hus.

Anne Nilson med sine to barn bodde der før de flyttet til Koffen. Hun var søster til Paul Andreassen på Pynten. Johannes hadde flere døtre som dro til Oslo og fikk huspost. Når de kom på hjembesøk, var de fine og fjonge, riktige Oslodamer. Emil Johansen, sønn av Johannes og Amanda, overtok eiendommen. Hans kone het Klara. De fikk barna Johan, Sigrid og Erling. Sigrid ble eier av plassen, og hennes datter Liv, overtok etter henne.

I 2000 var det Frede Michael Sørbøe (f.1974) som kjøpte huset. Han og familien gjorde en stor jobb med å modernisere det. Michael er barnebarn til Lilla og Johan Sørbøe, som bodde i Langøyveien 117 og drev den runde kiosken ved grinda. Michael bor i Amandahuset sammen kona Mona og to døtre. I dag er adressen Langøyveien 115.

Plassen i dag, slik den fremstår i flott restaurert stand. Bilde fra Google.

Kilder:
– Langøya – et sted på Kråkerøy. Roy Frantzen og Svein Skahjem.
– Takk til Roy Frantzen for uvurderlig informasjon.